เสาเข็มรูปตัวไอ 50x50 ซม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาปูน

คุณสมบัติสินค้า:

เสาเข็มรูปตัวไอ 50x50 ซม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาปูน

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

 

เสาเข็มรูปตัวไอ  ขนาดหน้าตัด 50x50 ซม. ยาว 10 ม. 

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 1990 ตร.ซม. น้ำหนัก 477 กก./ม. น้ำหนัก 4770.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ  ขนาดหน้าตัด 50x50 ซม. ยาว 11 ม.  

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 1990 ตร.ซม. น้ำหนัก 477 กก./ม. น้ำหนัก 5247.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ  ขนาดหน้าตัด 50x50 ซม. ยาว 12 ม. 

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 1990 ตร.ซม. น้ำหนัก 477 กก./ม. น้ำหนัก 5724.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ  ขนาดหน้าตัด 50x50 ซม. ยาว 13 ม.

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 1990 ตร.ซม. น้ำหนัก 477 กก./ม. น้ำหนัก 6201.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ  ขนาดหน้าตัด 50x50 ซม. ยาว 14 ม. 

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 1990 ตร.ซม. น้ำหนัก 477 กก./ม. น้ำหนัก 6678.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ  ขนาดหน้าตัด 50x50 ซม. ยาว 15 ม.  

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 1990 ตร.ซม. น้ำหนัก 477 กก./ม. น้ำหนัก 7155.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ  ขนาดหน้าตัด 50x50 ซม. ยาว 16 ม. 

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 1990 ตร.ซม. น้ำหนัก 477 กก./ม. น้ำหนัก 7632.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ  ขนาดหน้าตัด 50x50 ซม. ยาว 17 ม. 

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 1990 ตร.ซม. น้ำหนัก 477 กก./ม. น้ำหนัก 8109.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ  ขนาดหน้าตัด 50x50 ซม. ยาว 18 ม. 

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 1990 ตร.ซม. น้ำหนัก 477 กก./ม. น้ำหนัก 8586.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ  ขนาดหน้าตัด 50x50 ซม. ยาว 19 ม. 

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 1990 ตร.ซม. น้ำหนัก 477 กก./ม. น้ำหนัก 9063.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ  ขนาดหน้าตัด 50x50 ซม. ยาว 20 ม. 

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 1990 ตร.ซม. น้ำหนัก 477 กก./ม. น้ำหนัก 9540.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ  ขนาดหน้าตัด 50x50 ซม. ยาว 21 ม. 

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 1990 ตร.ซม. น้ำหนัก 477 กก./ม. น้ำหนัก 10017.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ  ขนาดหน้าตัด 50x50 ซม. ยาว 22 ม.  

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 1990 ตร.ซม. น้ำหนัก 477 กก./ม. น้ำหนัก 10494.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ  ขนาดหน้าตัด 50x50 ซม. ยาว 23 ม. 

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 1990 ตร.ซม. น้ำหนัก 477 กก./ม. น้ำหนัก 10971.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ  ขนาดหน้าตัด 50x50 ซม. ยาว 24 ม. 

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 1990 ตร.ซม. น้ำหนัก 477 กก./ม. น้ำหนัก 11448.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ  ขนาดหน้าตัด 50x50 ซม. ยาว 25 ม.

 • ขนาด พื้นที่หน้าตัด 1990 ตร.ซม. น้ำหนัก 477 กก./ม. น้ำหนัก 11925.0 กก.
Powered by MakeWebEasy.com