เสาเข็มรูปตัวไอ หน้าตัด 35x35 ซม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาปูน

คุณสมบัติสินค้า:

เสาเข็มรูปตัวไอ หน้าตัด 35x35 ซม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาปูน

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 10 ม.

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 2110.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 11 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 2321.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 12 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 2532.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 13 ม.  

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 2743.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 14 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 2954.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 15 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 3165.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 16 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 3376.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 17 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 3587.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 18 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 3798.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 19 ม.  

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 4009.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 20 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 4220.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 21 ม.  

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 4431.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 22 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 4642.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 23 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 4853.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 24 ม.  

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 5064.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 25 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 5275.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 26 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 5486.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 27 ม.  

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 5697.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 28 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 5908.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 29 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 6119.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 30 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 6330.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 31 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 6541.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 32 ม.

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 6752.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 33 ม.  

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 6963.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 34 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 7174.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 35x35 ซม. ยาว 35 ม.

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 45-50 ตัน พื้นที่หน้าตัด 880 ตร.ซม. น้ำหนัก 211 กก./ม.
  น้ำหนัก 7385.0 กก.
Powered by MakeWebEasy.com