เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. หน้าตัด 26x26 ซม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาปูน

คุณสมบัติสินค้า:

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. หน้าตัด 26x26 ซม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาปูน

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%


 

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 26x26 ซม. ยาว 18 ม.  

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 18-30 ตัน พื้นที่หน้าตัด 489 ตร.ซม. น้ำหนัก 117 กก./ม.
  น้ำหนัก 2106.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 26x26 ซม. ยาว 19 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 18-30 ตัน พื้นที่หน้าตัด 489 ตร.ซม. น้ำหนัก 117 กก./ม.
  น้ำหนัก 2223.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 26x26 ซม. ยาว 20 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 18-30 ตัน พื้นที่หน้าตัด 489 ตร.ซม. น้ำหนัก 117 กก./ม.
  น้ำหนัก 2340.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 26x26 ซม. ยาว 21 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 18-30 ตัน พื้นที่หน้าตัด 489 ตร.ซม. น้ำหนัก 117 กก./ม.
  น้ำหนัก 2457.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 26x26 ซม. ยาว 22 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 18-30 ตัน พื้นที่หน้าตัด 489 ตร.ซม. น้ำหนัก 117 กก./ม.
  น้ำหนัก 2574.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 26x26 ซม. ยาว 23 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 18-30 ตัน พื้นที่หน้าตัด 489 ตร.ซม. น้ำหนัก 117 กก./ม.
  น้ำหนัก 2691.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 26x26 ซม. ยาว 24 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 18-30 ตัน พื้นที่หน้าตัด 489 ตร.ซม. น้ำหนัก 117 กก./ม.
  น้ำหนัก 2808.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 26x26 ซม. ยาว 25 ม.

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 18-30 ตัน พื้นที่หน้าตัด 489 ตร.ซม. น้ำหนัก 117 กก./ม.
  น้ำหนัก 2925.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 26x26 ซม. ยาว 26 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 18-30 ตัน พื้นที่หน้าตัด 489 ตร.ซม. น้ำหนัก 117 กก./ม.
  น้ำหนัก 3042.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 26x26 ซม. ยาว 27 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 18-30 ตัน พื้นที่หน้าตัด 489 ตร.ซม. น้ำหนัก 117 กก./ม.
  น้ำหนัก 3159.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 26x26 ซม. ยาว 28 ม.  

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 18-30 ตัน พื้นที่หน้าตัด 489 ตร.ซม. น้ำหนัก 117 กก./ม.
  น้ำหนัก 3276.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 26x26 ซม. ยาว 29 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 18-30 ตัน พื้นที่หน้าตัด 489 ตร.ซม. น้ำหนัก 117 กก./ม.
  น้ำหนัก 3393.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 26x26 ซม. ยาว 30 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 18-30 ตัน พื้นที่หน้าตัด 489 ตร.ซม. น้ำหนัก 117 กก./ม.
  น้ำหนัก 3510.0 กก.

 

Powered by MakeWebEasy.com