เสาเข็มรูปตัวไอ หน้าตัด 24x24 ซม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาปูน

คุณสมบัติสินค้า:

เสาเข็มรูปตัวไอ หน้าตัด 24x24 ซม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาปูน

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

 

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 24x24 ซม. ยาว 10 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 40-45 ตัน พื้นที่หน้าตัด 600 ตร.ซม. น้ำหนัก 144 กก./ม.
  น้ำหนัก 1440.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 24x24 ซม. ยาว 11 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 40-45 ตัน พื้นที่หน้าตัด 600 ตร.ซม. น้ำหนัก 144 กก./ม.
  น้ำหนัก 1584.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 24x24 ซม. ยาว 12 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 40-45 ตัน พื้นที่หน้าตัด 600 ตร.ซม. น้ำหนัก 144 กก./ม.
  น้ำหนัก 1728.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 24x24 ซม. ยาว 13 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 40-45 ตัน พื้นที่หน้าตัด 600 ตร.ซม. น้ำหนัก 144 กก./ม.
  น้ำหนัก 1872.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 24x24 ซม. ยาว 14 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 40-45 ตัน พื้นที่หน้าตัด 600 ตร.ซม. น้ำหนัก 144 กก./ม.
  น้ำหนัก 2016.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 24x24 ซม. ยาว 15 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 40-45 ตัน พื้นที่หน้าตัด 600 ตร.ซม. น้ำหนัก 144 กก./ม.
  น้ำหนัก 2160.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 24x24 ซม. ยาว 16 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 40-45 ตัน พื้นที่หน้าตัด 600 ตร.ซม. น้ำหนัก 144 กก./ม.
  น้ำหนัก 2304.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 24x24 ซม. ยาว 17 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 40-45 ตัน พื้นที่หน้าตัด 600 ตร.ซม. น้ำหนัก 144 กก./ม.
  น้ำหนัก 2448.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 24x24 ซม. ยาว 18 ม.

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 40-45 ตัน พื้นที่หน้าตัด 600 ตร.ซม. น้ำหนัก 144 กก./ม.
  น้ำหนัก 2592.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 24x24 ซม. ยาว 19 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 40-45 ตัน พื้นที่หน้าตัด 600 ตร.ซม. น้ำหนัก 144 กก./ม.
  น้ำหนัก 2736.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 24x24 ซม. ยาว 20 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 40-45 ตัน พื้นที่หน้าตัด 600 ตร.ซม. น้ำหนัก 144 กก./ม.
  น้ำหนัก 2880.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 24x24 ซม. ยาว 21 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 40-45 ตัน พื้นที่หน้าตัด 600 ตร.ซม. น้ำหนัก 144 กก./ม.
  น้ำหนัก 3024.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 24x24 ซม. ยาว 22 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 40-45 ตัน พื้นที่หน้าตัด 600 ตร.ซม. น้ำหนัก 144 กก./ม.
  น้ำหนัก 3168.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 24x24 ซม. ยาว 23 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 40-45 ตัน พื้นที่หน้าตัด 600 ตร.ซม. น้ำหนัก 144 กก./ม.
  น้ำหนัก 3312.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 24x24 ซม. ยาว 24 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 40-45 ตัน พื้นที่หน้าตัด 600 ตร.ซม. น้ำหนัก 144 กก./ม.
  น้ำหนัก 3456.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 24x24 ซม. ยาว 25 ม.

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 40-45 ตัน พื้นที่หน้าตัด 600 ตร.ซม. น้ำหนัก 144 กก./ม.
  น้ำหนัก 3600.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 24x24 ซม. ยาว 26 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 40-45 ตัน พื้นที่หน้าตัด 600 ตร.ซม. น้ำหนัก 144 กก./ม.
  น้ำหนัก 3744.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 24x24 ซม. ยาว 27 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 40-45 ตัน พื้นที่หน้าตัด 600 ตร.ซม. น้ำหนัก 144 กก./ม.
  น้ำหนัก 3888.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 24x24 ซม. ยาว 28 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 40-45 ตัน พื้นที่หน้าตัด 600 ตร.ซม. น้ำหนัก 144 กก./ม.
  น้ำหนัก 4032.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 24x24 ซม. ยาว 29 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 40-45 ตัน พื้นที่หน้าตัด 600 ตร.ซม. น้ำหนัก 144 กก./ม.
  น้ำหนัก 4176.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 24x24 ซม. ยาว 30 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 40-45 ตัน พื้นที่หน้าตัด 600 ตร.ซม. น้ำหนัก 144 กก./ม.
  น้ำหนัก 4320.0 กก.
Powered by MakeWebEasy.com