เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. หน้าตัด 22x22 ซม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาปูน

คุณสมบัติสินค้า:

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. หน้าตัด 22x22 ซม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาปูน

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

 

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 22x22 ซม. ยาว 6 ม.

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 15-20 ตัน พื้นที่หน้าตัด 386 ตร.ซม. น้ำหนัก 93 กก./ม.
  น้ำหนัก 558.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 22x22 ซม. ยาว 7 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 15-20 ตัน พื้นที่หน้าตัด 386 ตร.ซม. น้ำหนัก 93 กก./ม.
  น้ำหนัก 651.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 22x22 ซม. ยาว 8 ม.  

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 15-20 ตัน พื้นที่หน้าตัด 386 ตร.ซม. น้ำหนัก 93 กก./ม.
  น้ำหนัก 744.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 22x22 ซม. ยาว 9 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 15-20 ตัน พื้นที่หน้าตัด 386 ตร.ซม. น้ำหนัก 93 กก./ม.
  น้ำหนัก 837.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 22x22 ซม. ยาว 10 ม.  

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 15-20 ตัน พื้นที่หน้าตัด 386 ตร.ซม. น้ำหนัก 93 กก./ม.
  น้ำหนัก 930.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 22x22 ซม. ยาว 11 ม.  

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 15-20 ตัน พื้นที่หน้าตัด 386 ตร.ซม. น้ำหนัก 93 กก./ม.
  น้ำหนัก 1023.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 22x22 ซม. ยาว 12 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 15-20 ตัน พื้นที่หน้าตัด 386 ตร.ซม. น้ำหนัก 93 กก./ม.
  น้ำหนัก 1116.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 22x22 ซม. ยาว 13 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 15-20 ตัน พื้นที่หน้าตัด 386 ตร.ซม. น้ำหนัก 93 กก./ม.
  น้ำหนัก 1209.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 22x22 ซม. ยาว 14 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 15-20 ตัน พื้นที่หน้าตัด 386 ตร.ซม. น้ำหนัก 93 กก./ม.
  น้ำหนัก 1302.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 22x22 ซม. ยาว 15 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 15-20 ตัน พื้นที่หน้าตัด 386 ตร.ซม. น้ำหนัก 93 กก./ม.
  น้ำหนัก 1395.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 22x22 ซม. ยาว 16 ม.

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 15-20 ตัน พื้นที่หน้าตัด 386 ตร.ซม. น้ำหนัก 93 กก./ม.
  น้ำหนัก 1488.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 22x22 ซม. ยาว 17 ม.

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 15-20 ตัน พื้นที่หน้าตัด 386 ตร.ซม. น้ำหนัก 93 กก./ม.
  น้ำหนัก 1581.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 22x22 ซม. ยาว 18 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 15-20 ตัน พื้นที่หน้าตัด 386 ตร.ซม. น้ำหนัก 93 กก./ม.
  น้ำหนัก 1674.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 22x22 ซม. ยาว 19 ม.  

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 15-20 ตัน พื้นที่หน้าตัด 386 ตร.ซม. น้ำหนัก 93 กก./ม.
  น้ำหนัก 1767.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 22x22 ซม. ยาว 20 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 15-20 ตัน พื้นที่หน้าตัด 386 ตร.ซม. น้ำหนัก 93 กก./ม.
  น้ำหนัก 1860.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 22x22 ซม. ยาว 21 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 15-20 ตัน พื้นที่หน้าตัด 386 ตร.ซม. น้ำหนัก 93 กก./ม.
  น้ำหนัก 1953.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ มอก. ขนาดหน้าตัด 22x22 ซม. ยาว 22 ม. 

 • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 15-20 ตัน พื้นที่หน้าตัด 386 ตร.ซม. น้ำหนัก 93 กก./ม.
  น้ำหนัก 2046.0 กก.
Powered by MakeWebEasy.com