เสาเข็มรูปตัวไอ หน้าตัด 18x18 ซม. 183 ตร.ซม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาปูน

คุณสมบัติสินค้า:

เสาเข็มรูปตัวไอ หน้าตัด 18x18 ซม. 183 ตร.ซม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาปูน

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

 

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 18x18 ซม. 183 ตร.ซม. ยาว 4 ม.  

  • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 7-9 ตัน พื้นที่หน้าตัด 183 ตร.ซม. น้ำหนัก 44 กก./ม. น้ำหนัก 176.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 18x18 ซม. 183 ตร.ซม. ยาว 5 ม.  

  • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 7-9 ตัน พื้นที่หน้าตัด 183 ตร.ซม. น้ำหนัก 44 กก./ม. น้ำหนัก 220.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 18x18 ซม. 183 ตร.ซม. ยาว 6 ม.

  • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 7-9 ตัน พื้นที่หน้าตัด 183 ตร.ซม. น้ำหนัก 44 กก./ม. น้ำหนัก 264.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 18x18 ซม. 183 ตร.ซม. ยาว 7 ม.

  • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 7-9 ตัน พื้นที่หน้าตัด 183 ตร.ซม. น้ำหนัก 44 กก./ม. น้ำหนัก 308.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 18x18 ซม. 183 ตร.ซม. ยาว 8 ม.

  • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 7-9 ตัน พื้นที่หน้าตัด 183 ตร.ซม. น้ำหนัก 44 กก./ม. น้ำหนัก 352.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 18x18 ซม. 183 ตร.ซม. ยาว 9 ม.

  • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 7-9 ตัน พื้นที่หน้าตัด 183 ตร.ซม. น้ำหนัก 44 กก./ม. น้ำหนัก 396.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 18x18 ซม. 183 ตร.ซม. ยาว 10 ม.

  • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 7-9 ตัน พื้นที่หน้าตัด 183 ตร.ซม. น้ำหนัก 44 กก./ม. น้ำหนัก 440.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 18x18 ซม. 183 ตร.ซม. ยาว 11 ม.  

  • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 7-9 ตัน พื้นที่หน้าตัด 183 ตร.ซม. น้ำหนัก 44 กก./ม. น้ำหนัก 484.0 กก.

เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 18x18 ซม. 183 ตร.ซม. ยาว 12 ม.

  • ขนาด รับน้ำหนักปลอดภัย 7-9 ตัน พื้นที่หน้าตัด 183 ตร.ซม. น้ำหนัก 44 กก./ม. น้ำหนัก 528.0 กก.
Powered by MakeWebEasy.com