Profast สกรูปลายสว่าน

Profast สกรูปลายสว่าน

Share

หมวดหมู่ : เหล็ก Profast โปรฟาสต์

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-553802-6012 สกรูปลายสว่าน 8x3/4

 • ขนาด บรรจุ 400 ตัว/ถุง  น้ำหนัก 1.2 กก.

02-6001 สกรูปลายสว่าน 8x1.0 

 • ขนาด บรรจุ 400 ตัว/ถุง  น้ำหนัก 1.2 กก.

02-6013 สกรูปลายสว่าน 8x1.2 

 • ขนาด บรรจุ 250 ตัว/ถุง  น้ำหนัก 1.2 กก.

02-6003 สกรูปลายสว่าน 8x1.5 

 • ขนาด บรรจุ 200 ตัว/ถุง  น้ำหนัก 1.2 กก.

02-6005 สกรูปลายสว่าน 8x2.0

 • ขนาด บรรจุ 250 ตัว/ถุง  น้ำหนัก 1.2 กก.

02-6007 สกรูปลายสว่าน 8x2.5

 • ขนาด บรรจุ 250 ตัว/ถุง  น้ำหนัก 1.2 กก.

02-6010 สกรูปลายสว่าน 8x3.0

 • ขนาด บรรจุ 250 ตัว/ถุง  น้ำหนัก 1.2 กก.

02-6011 สกรูปลายสว่าน 8x3.5 

 • ขนาด บรรจุ 250 ตัว/ถุง  น้ำหนัก 1.2 กก.

02-4529 สกรูไม้ฝา ปลายสว่านไม่มีปีก 7x20 

 • ขนาด บรรจุ 400 ตัว/ถุง  น้ำหนัก 1.2 กก.

02-4531 สกรูไม้ฝา ปลายสว่านไม่มีปีก 7x25

 • ขนาด บรรจุ 400 ตัว/ถุง  น้ำหนัก 1.2 กก.

02-4532 สกรูไม้ฝา ปลายสว่านไม่มีปีก 7x32 

 • ขนาด บรรจุ 250 ตัว/ถุง  น้ำหนัก 1.2 กก.
Powered by MakeWebEasy.com