แคล้มป์รัดท่อ Split Ring Hanger with Swivel Adjustment

แคล้มป์รัดท่อ Split Ring Hanger with Swivel Adjustment

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538แคล้มป์รัดท่อ Split Ring Hanger with Swivel Adjustment 1/2 inches 15 mm 

 • ขนาด Rod Size A:1/2 inches 15 mm Bolt Size:1/4x25 B:1.8 C:25 D:28 E:68

แคล้มป์รัดท่อ Split Ring Hanger with Swivel Adjustment 3/4 inches 20 mm 

 • ขนาด Rod Size A:3/4 inches 20 mm Bolt Size:1/4x25 B:1.8 C:25 D:28 E:71

แคล้มป์รัดท่อ Split Ring Hanger with Swivel Adjustment 1 inches 25 mm

 • ขนาด Rod Size A:1 inches 25 mm Bolt Size:1/4x25 B:1.8 C:25 D:28 E:74

แคล้มป์รัดท่อ Split Ring Hanger with Swivel Adjustment 1 1/4 inches 32 mm 

 • ขนาด Rod Size A:1 1/4 inches 32 mm Bolt Size:1/4x25 B:1.8 C:25 D:28 E:78

แคล้มป์รัดท่อ Split Ring Hanger with Swivel Adjustment 1 1/2 inches 40 mm

 • ขนาด Rod Size A:1 1/2 inches 40 mm Bolt Size:1/4x25 B:1.8 C:25 D:28 E:81

แคล้มป์รัดท่อ Split Ring Hanger with Swivel Adjustment 2 inches 50 mm 

 • ขนาด Rod Size A:2 inches 50 mm Bolt Size:5/16x25 B:1.8 C:25 D:28 E:87

แคล้มป์รัดท่อ Split Ring Hanger with Swivel Adjustment 2 1/2 inches 65 mm 

 • ขนาด Rod Size A:2 1/2 inches 65 mm Bolt Size:5/16x25 B:2.3 C:25 D:28 E:95

แคล้มป์รัดท่อ Split Ring Hanger with Swivel Adjustment 3 inches 80 mm 

 • ขนาด Rod Size A:3 inches 80 mm Bolt Size:5/16x25 B:2.3 C:25 D:28 E:102

แคล้มป์รัดท่อ Split Ring Hanger with Swivel Adjustment 4 inches 100 mm 

 • ขนาด Rod Size A:4 inches 100 mm Bolt Size:5/16x25 B:2.3 C:25 D:28 E:114

แคล้มป์รัดท่อ Split Ring Hanger with Swivel Adjustment 6 inches 150 mm

 • ขนาด Rod Size A:6 inches 150 mm Bolt Size:1/2x45 B:3.2 C:32 D:36 E:153

แคล้มป์รัดท่อ Split Ring Hanger with Swivel Adjustment 8 inches 200 mm 

 • ขนาด Rod Size A:8 inches 200 mm Bolt Size:1/2x45 B:4.5 C:38 D:36 E:180
Powered by MakeWebEasy.com