รัดแยกสี่ทาง Thread Mechanical Cross Threadedสำหรับท่อ Firex ราคาถูก

รัดแยกสี่ทาง Thread Mechanical Cross Threadedสำหรับท่อ Firex ราคาถูก

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538รัดแยกสี่ทาง Thread Mechanical Cross Threaded F6C050-025 2x1 นิ้ว 

 • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 4J ขนาด :60.3x33.7 มม. 2x1 นิ้ว

รัดแยกสี่ทาง Thread Mechanical Cross Threaded F6C050-032 2x1 1/4 นิ้ว 

 • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 4J ขนาด :60.3x42.4 มม. 2x1 1/4 นิ้ว

รัดแยกสี่ทาง Thread Mechanical Cross Threaded F6C050-040 2x1 1/2 นิ้ว

 • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 4J ขนาด :60.3x48.3 มม. 2x1 1/2 นิ้ว

รัดแยกสี่ทาง Thread Mechanical Cross Threaded F6C065-025 2 1/2x1 นิ้ว 

 • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 4J ขนาด :73x33.7 มม. 2 1/2x1 นิ้ว

รัดแยกสี่ทาง Thread Mechanical Cross Threaded F6C065-032 2 1/2x1 1/4 นิ้ว

 • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 4J ขนาด :73x42.4 มม. 2 1/2x1 1/4 นิ้ว

รัดแยกสี่ทาง Thread Mechanical Cross Threaded F6C080-025 3x1 นิ้ว 

 • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 4JS ขนาด :88.9x33.7 มม. 3x1 นิ้ว

รัดแยกสี่ทาง Thread Mechanical Cross Threaded F6C080-032 3x1 1/4 นิ้ว 

 • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 4JS ขนาด :88.9x42.4 มม. 3x1 1/4 นิ้ว

รัดแยกสี่ทาง Thread Mechanical Cross Threaded F6C080-040 3x1 1/2 นิ้ว

 • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 4JS ขนาด :88.9x48.3 มม. 3x1 1/2 นิ้ว

รัดแยกสี่ทาง Thread Mechanical Cross Threaded F6C080-050 3x2 นิ้ว

 • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 4JS ขนาด :88.9x60.3 มม. 3x2 นิ้ว

รัดแยกสี่ทาง Thread Mechanical Cross Threaded F6C100-025 4x1 นิ้ว

 • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 4JS ขนาด :114.3x33.7 มม. 4x1 นิ้ว

รัดแยกสี่ทาง Thread Mechanical Cross Threaded F6C100-032 4x1 1/4 นิ้ว

 • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 4JS ขนาด :114.3x42.4 มม. 4x1 1/4 นิ้ว

รัดแยกสี่ทาง Thread Mechanical Cross Threaded F6C100-040 4x1 1/2 นิ้ว 

 • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 4JS ขนาด :114.3x48.3 มม. 4x1 1/2 นิ้ว

รัดแยกสี่ทาง Thread Mechanical Cross Threaded F6C100-050 4x2 นิ้ว 

 • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 4JS ขนาด :114.3x60.3 มม. 4x2 นิ้ว

รัดแยกสี่ทาง Thread Mechanical Cross Threaded F6C150-050 6x2 นิ้ว

 • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 4JS ขนาด :168.3x60.3 มม. 6x2 นิ้ว

รัดแยกสี่ทาง Thread Mechanical Cross Threaded F6C200-100 8x4 นิ้ว 

 • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 4J ขนาด :219.1x114.3 มม. 8x4 นิ้ว
Powered by MakeWebEasy.com