สี่ทางลด Reducing Cross Groovedสำหรับท่อ Firex ราคาถูก

สี่ทางลด Reducing Cross Groovedสำหรับท่อ Firex ราคาถูก

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538สี่ทางลด Reducing Cross Grooved F4C080-050 3x2 นิ้ว

  • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 181R ขนาด :88.9x60.3 มม. 3x2 นิ้ว

สี่ทางลด Reducing Cross Grooved F4C100-050 4x2 นิ้ว

  • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 181R ขนาด :114.3x60.3 มม. 4x2 นิ้ว

สี่ทางลด Reducing Cross Grooved F4C100-080 4x3 นิ้ว

  • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 181R ขนาด :114.3x88.9 มม. 4x3 นิ้ว

สี่ทางลด Reducing Cross Grooved F4C150-050 6x2 นิ้ว

  • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 181R ขนาด :168.3x60.3 มม. 6x2 นิ้ว

สี่ทางลด Reducing Cross Grooved F4C150-080 6x3 นิ้ว

  • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 181R ขนาด :168.3x88.9 มม. 6x3 นิ้ว

สี่ทางลด Reducing Cross Grooved F4C150-065B 6x2 1/2 BS นิ้ว 

  • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 181R ขนาด :168.3x76.1 มม. 6x2 1/2 BS นิ้ว

สี่ทางลด Reducing Cross Grooved F4C150-080B 6x3 BS นิ้ว 

  • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 181R ขนาด :168.3x88.9 มม. 6x3 BS นิ้ว

สี่ทางลด Reducing Cross Grooved F4C150-100B 6x4 BS นิ้ว 

  • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 181R ขนาด :168.3x114.3 มม. 6x4 BS นิ้ว

สี่ทางลด Reducing Cross Grooved F4C200-050 8x2 นิ้ว

  • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 181R ขนาด :219.1x60.3 มม. 8x2 นิ้ว

สี่ทางลด Reducing Cross Grooved F4C200-100 8x4 นิ้ว

  • ขนาด รหัสโมเดล Model No. 181R ขนาด :219.1x114.3 มม. 8x4 นิ้ว
Powered by MakeWebEasy.com