เหล็กคอยล์ เคลือบอลูซิงค์ 1219 มม. 0.2-0.5มม.

เหล็กคอยล์ เคลือบอลูซิงค์ 1219 มม. 0.2-0.5มม.

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.23 มม. 1219 มม.

 • ขนาด การเคลือบ Z120 กรัม/ลบม นน. 0.53944 กก./ฟุต 1.7698 กก./ม.  น้ำหนัก 1000.0 กก.

คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.25 มม. 1219 มม. 

 • ขนาด การเคลือบ Z120 กรัม/ลบม นน. 0.5832 กก./ฟุต 1.9134 กก./ม.  น้ำหนัก 1000.0 กก.

คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.27 มม. 1219 มม. 

 • ขนาด การเคลือบ Z120 กรัม/ลบม นน. 0.62696 กก./ฟุต 2.0569 กก./ม.  น้ำหนัก 1000.0 กก.

คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.29 มม. 1219 มม. 

 • ขนาด การเคลือบ Z120 กรัม/ลบม นน. 0.67071 กก./ฟุต 2.2005 กก./ม.  น้ำหนัก 1000.0 กก.

คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.3 มม. 1219 มม.

 • ขนาด การเคลือบ Z120 กรัม/ลบม นน. 0.69259 กก./ฟุต 2.2723 กก./ม.  น้ำหนัก 1000.0 กก.

คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.3 มม. 1219 มม. 

 • ขนาด การเคลือบ Z120 กรัม/ลบม นน. 0.92346 กก./ฟุต 3.0297 กก./ม.  น้ำหนัก 1000.0 กก.

คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.33 มม. 1219 มม. 

 • ขนาด การเคลือบ Z180 กรัม/ลบม นน. 0.77634 กก./ฟุต 2.5471 กก./ม.  น้ำหนัก 1000.0 กก.

คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.35 มม. 1219 มม.

 • ขนาด การเคลือบ Z180 กรัม/ลบม นน. 0.8201 กก./ฟุต 2.6906 กก./ม.  น้ำหนัก 1000.0 กก.

คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.4 มม. 1219 มม.

 • ขนาด การเคลือบ Z180 กรัม/ลบม นน. 0.92949 กก./ฟุต 3.0495 กก./ม.  น้ำหนัก 1000.0 กก.

คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.43 มม. 1219 มม. 

 • ขนาด การเคลือบ Z180 กรัม/ลบม นน. 0.99513 กก./ฟุต 3.2649 กก./ม.  น้ำหนัก 1000.0 กก.

คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.45 มม. 1219 มม. 

 • ขนาด การเคลือบ Z180 กรัม/ลบม นน. 1.03889 กก./ฟุต 3.4084 กก./ม.  น้ำหนัก 1000.0 กก.

Powered by MakeWebEasy.com