ลวดหนาม BSI เบอร์ 14

ลวดหนาม BSI เบอร์ 14

Share

หมวดหมู่ : ลวดหนาม

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538ลวดหนาม BSI เบอร์ 14 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. น้ำหนักต่อขด 3 กก.

  • ขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร (#14)  น้ำหนัก 3.0 กก.

ลวดหนาม BSI เบอร์ 14 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. น้ำหนักต่อขด 4 กก.

  • ขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร (#14)  น้ำหนัก 4.0 กก.

ลวดหนาม BSI เบอร์ 14 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. น้ำหนักต่อขด 5 กก.

  • ขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร (#14)  น้ำหนัก 5.0 กก.

ลวดหนาม BSI เบอร์ 14 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. น้ำหนักต่อขด 6 กก.

  • ขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร (#14)  น้ำหนัก 6.0 กก.

ลวดหนาม BSI เบอร์ 14 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.90 มม. น้ำหนักต่อขด 7.5 กก.

  • ขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร (#14) น้ำหนัก 7.5 กก.

ลวดหนาม BSI เบอร์ 14 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. น้ำหนักต่อขด 8 กก.

  • ขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร (#14)  น้ำหนัก 8.0 กก.

ลวดหนาม BSI เบอร์ 14 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. น้ำหนักต่อขด 10 กก. 

  • ขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร (#14)  น้ำหนัก 10.0 กก.

ลวดหนาม BSI เบอร์ 14 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. น้ำหนักต่อขด 25 กก. 

  • ขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร (#14)  น้ำหนัก 25.0 กก.
Powered by MakeWebEasy.com