เหล็กแผ่น ชุบซิงค์ SECC 4x8 ฟุต

เหล็กแผ่น ชุบซิงค์ SECC 4x8 ฟุต

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538เหล็กแผ่น ชุบซิงค์ SECC 4x8 ฟุต หนา 0.4 มม. 9.34 กก.

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 300 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.

เหล็กแผ่น ชุบซิงค์ SECC 4x8 ฟุต หนา 0.5 มม. 11.67 กก.  

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 240 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.

เหล็กแผ่น ชุบซิงค์ SECC 4x8 ฟุต หนา 0.6 มม. 14 กก.

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 200 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.

เหล็กแผ่น ชุบซิงค์ SECC 4x8 ฟุต หนา 0.7 มม. 16.34 กก.

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 171 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.

เหล็กแผ่น ชุบซิงค์ SECC 4x8 ฟุต หนา 0.8 มม. 18.67 กก.

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 150 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.

เหล็กแผ่น ชุบซิงค์ SECC 4x8 ฟุต หนา 0.9 มม. 21.01 กก.

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 133 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.

เหล็กแผ่น ชุบซิงค์ SECC 4x8 ฟุต หนา 1 มม. 23.34 กก. 

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 120 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.

เหล็กแผ่น ชุบซิงค์ SECC 4x8 ฟุต หนา 1.2 มม. 28.01 กก.

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 100 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.

เหล็กแผ่น ชุบซิงค์ SECC 4x8 ฟุต หนา 1.4 มม. 32.67 กก.

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 85 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.

เหล็กแผ่น ชุบซิงค์ SECC 4x8 ฟุต หนา 1.6 มม. 37.34 กก.

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 75 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.

เหล็กแผ่น ชุบซิงค์ SECC 4x8 ฟุต หนา 1.8 มม. 42.01 กก.

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 66 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.

เหล็กแผ่น ชุบซิงค์ SECC 4x8 ฟุต หนา 2 มม. 46.68 กก.

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 60 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.

เหล็กแผ่น ชุบซิงค์ SECC 4x8 ฟุต หนา 2.3 มม. 53.68 กก. 

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 52 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.


Powered by MakeWebEasy.com