เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต SS400

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต SS400

Share

Share

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 1.2 มม. 140.16 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 1.4 มม. 163.52 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 1.5 มม. 172.2 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 1.6 มม. 186.88 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 1.8 มม. 210.24 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 2 มม. 233.6 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 2.3 มม. 268.64 กก. 

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 2.5 มม. 292 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 2.8 มม. 327.04 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 3 มม. 350.04 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 3.2 มม. 373.76 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 3.5 มม. 408.8 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 4 มม. 467.2 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 4.5 มม. 525.6 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 5 มม. 584 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 5.5 มม. 642.4 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 6 มม. 700.8 กก. 

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 7 มม. 817.6 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 8 มม. 934.4 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 9 มม. 1051.2 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 10 มม. 1168 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 11 มม. 1284.8 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 12 มม. 1401.6 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 12.7 มม. 1483.36 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 13 มม. 1518.4 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 14 มม. 1635.2 กก. 

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 15 มม. 1752 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 16 มม. 1868.8 กก. 

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 19 มม. 2219.2 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 20 มม. 2336 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 22 มม. 2579.6 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 25 มม. 2920 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 28 มม. 3270.4 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 30 มม. 3504 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 32 มม. 3737.6 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 34 มม. 3971.2 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 35 มม. 4088 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 36 มม. 4204.8 กก. 

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 38 มม. 4438.4 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 40 มม. 4672 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 45 มม. 5256 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 50 มม. 5840 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 60 มม. 7008 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 70 มม. 8176 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 80 มม. 9344 กก. 

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 90 มม. 10512 กก. 

 • ขนาด 2438x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 8x20 ฟุต 100 มม. 11680 กก.

 • ขนาด 2438x6096 มม.
Powered by MakeWebEasy.com