เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต SS400

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต SS400

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 1.2 มม. 105.12 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 1.4 มม. 122.64 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 1.5 มม. 131.4 กก. 

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 1.6 มม. 140.16 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 1.8 มม. 157.68 กก. 

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 2 มม. 175.2 กก. 

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 2.3 มม. 201.48 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 2.5 มม. 219 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 2.8 มม. 245 กก. 

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 3 มม. 262.8 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 3.2 มม. 280 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 3.5 มม. 306.6 กก. 

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 4 มม. 350.4 กก. 

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 4.5 มม. 394.2 กก. 

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 5 มม. 438 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 5.5 มม. 481.8 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 6 มม. 525.6 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 7 มม. 613.2 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 8 มม. 700.8 กก.

 •  ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 9 มม. 788.4 กก. 

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 10 มม. 876 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 11 มม. 963.6 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 12 มม. 1051.2 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 12.7 มม. 1112.52 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 13 มม. 1138.8 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 14 มม. 1226.4 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 15 มม. 1314 กก. 

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 16 มม. 1401.6 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 19 มม. 1664.4 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 20 มม. 1752 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 22 มม. 1927.2 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 25 มม. 2190 กก. 

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 28 มม. 2452.8 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 30 มม. 2628 กก. 

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 32 มม. 2803.2 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 34 มม. 2978.4 กก. 

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 35 มม. 3066 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 36 มม. 3153.6 กก. 

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 38 มม. 3328.8 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 40 มม. 3504 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 45 มม. 3942 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 50 มม. 4380 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 60 มม. 5256 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 70 มม. 6132 กก. 

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 80 มม. 7008 กก. 

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 90 มม. 7884 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.

เหล็กแผ่นดำ 6x20 ฟุต 100 มม. 8760 กก.

 • ขนาด 1829x6096 มม.Powered by MakeWebEasy.com