เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต SS400

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต SS400 ราคาถูก

Share

Share

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 1.2 มม. 87.6 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 87.6 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 1.4 มม. 102.2 กก. 

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 102.2 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 1.5 มม. 109.5 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 109.5 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 1.6 มม. 116.8 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 116.8 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 1.8 มม. 131.4 กก. 

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 131.4 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 2 มม. 146 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 146.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 2.3 มม. 167.9 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 167.9 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 2.5 มม. 182.5 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 182.5 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 2.8 มม. 204.4 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 204.4 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 3 มม. 219 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 219.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 3.2 มม. 233.6 กก. 

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 233.6 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 3.5 มม. 255.5 กก. 

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 255.5 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 4 มม. 292 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 292.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 4.5 มม. 328.5 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 328.5 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 5 มม. 365 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 365.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 5.5 มม. 401.5 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 401.5 กก.

หล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 6 มม. 438 กก. 

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 438.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 7 มม. 511 กก. 

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 511.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 8 มม. 584 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 584.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 9 มม. 657 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 657.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 10 มม. 730 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 730.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 11 มม. 803 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 803.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 12 มม. 876 กก. 

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 876.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 12.7 มม. 927.1 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 927.1 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 13 มม. 949 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 949.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 14 มม. 1022 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 1022.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 15 มม. 1095 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 1095.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 16 มม. 1168 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 1168.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 19 มม. 1387 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 1387.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 20 มม. 1460 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 1460.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 22 มม. 1606 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 1606.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 25 มม. 1825 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 1825.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 28 มม. 20 44 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 20.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 30 มม. 2190 กก. 

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 2190.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 32 มม. 2336 กก. 

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 2336.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 34 มม. 2482 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 2482.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 35 มม. 2555 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 2555.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 36 มม. 2628 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 2628.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 38 มม. 2774 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 2774.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 40 มม. 2920 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 2920.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 45 มม. 3285 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 3285.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 50 มม. 3650 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 3650.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 60 มม. 4380 กก. 

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 4380.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 70 มม. 5110 กก. 

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 5110.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 80 มม. 5840 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 5840.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 90 มม. 6570 กก. 

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 6570.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x20 ฟุต 100 มม. 7300 กก.

 • ขนาด 1524x6096 มม.  น้ำหนัก 7300.0 กก.
Powered by MakeWebEasy.com