เหล็กแผ่นดำ 4x8 ฟุต SPHC-P/O

เหล็กแผ่นดำ 4x8 ฟุต SPHC-P/O

Share

Share

เหล็กแผ่นดำ SPHC-P/O 4x8 ฟุต หนา 1.2 มม. 28.01 กก. 

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 100 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.
  น้ำหนัก 28.01 กก.

เหล็กแผ่นดำ SPHC-P/O 4x8 ฟุต หนา 1.6 มม. 37.34 กก.  

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 75 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.
  น้ำหนัก 37.34 กก.

เหล็กแผ่นดำ SPHC-P/O 4x8 ฟุต หนา 2 มม. 46.68 กก.

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 60 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.
  น้ำหนัก 46.68 กก.

เหล็กแผ่นดำ SPHC-P/O 4x8 ฟุต หนา 2.3 มม. 53.68 กก.

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 52 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.
  น้ำหนัก 53.68 กก.

เหล็กแผ่นดำ SPHC-P/O 4x8 ฟุต หนา 2.6 มม. 60.68 กก. 

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 46 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.
  น้ำหนัก 60.68 กก.

เหล็กแผ่นดำ SPHC-P/O 4x8 ฟุต หนา 3 มม. 70.02 กก.

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 40 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.
  น้ำหนัก 70.02 กก.

เหล็กแผ่นดำ SPHC-P/O 4x8 ฟุต หนา 3.2 มม. 74.69 กก. 

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 37 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.
  น้ำหนัก 74.69 กก.

เหล็กแผ่นดำ SPHC-P/O 4x8 ฟุต หนา 4 มม. 93.36 กก.

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 30 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.
  น้ำหนัก 93.36 กก.

เหล็กแผ่นดำ SPHC-P/O 4x8 ฟุต หนา 4.5 มม. 105.03 กก. 

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 26 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.
  น้ำหนัก 105.03 กก.

เหล็กแผ่นดำ SPHC-P/O 4x8 ฟุต หนา 5 มม. 116.7 กก.

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 24 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.
  น้ำหนัก 116.7 กก.

เหล็กแผ่นดำ SPHC-P/O 4x8 ฟุต หนา 6 มม. 140.03 กก.

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 20 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.
  น้ำหนัก 140.03 กก.

เหล็กแผ่นดำ SPHC-P/O 4x8 ฟุต หนา 8 มม. 186.71 กก. 

 • ขนาด ขนาดแพ็คมาตรฐาน: 15 แผ่น/ลัง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.
  น้ำหนัก 186.71 กก.
Powered by MakeWebEasy.com