เหล็กแผ่นดำ 4x8 ฟุต SS400 ราคาถูก

เหล็กแผ่นดำ 4x8 ฟุต SS400 ราคาถูก

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538

 

 

เหล็กแผ่นดำ 1.2 มม. 4x8 ฟุต 28.03 กก. 

 • น้ำหนัก 28.03 กก.

เหล็กแผ่นดำ 1.4 มม. 4x8 ฟุต 32.7 กก.

 • น้ำหนัก 32.7 กก.

เหล็กแผ่นดำ 1.5 มม. 4x8 ฟุต 35.04 กก.

 • น้ำหนัก 35.04 กก.

เหล็กแผ่นดำ 1.6 มม. 4x8 ฟุต 37.38 กก.

 • น้ำหนัก 37.38 กก.

เหล็กแผ่นดำ 1.8 มม. 4x8 ฟุต 42.05 กก.

 • น้ำหนัก 42.05 กก.

เหล็กแผ่นดำ 2 มม. 4x8 ฟุต 46.72 กก.

 • น้ำหนัก 46.72 กก.

เหล็กแผ่นดำ 2.3 มม. 4x8 ฟุต 53.73 กก.

 • น้ำหนัก 53.73 กก.

เหล็กแผ่นดำ 2.5 มม. 4x8 ฟุต 58.4 กก.

 • น้ำหนัก 58.4 กก.

เหล็กแผ่นดำ 2.8 มม. 4x8 ฟุต 65.41 กก.

 • น้ำหนัก 65.41 กก.

เหล็กแผ่นดำ 3 มม. 4x8 ฟุต 70.08 กก. 

 • ขนาด มอก. 1479-2558 เกรดเหล็ก SS400  น้ำหนัก 70.08 กก.

เหล็กแผ่นดำ 3.2 มม. 4x8 ฟุต 74.75 กก. 

 • น้ำหนัก 74.75 กก.

เหล็กแผ่นดำ 3.5 มม. 4x8 ฟุต 81.76 กก.

 • น้ำหนัก 81.76 กก.

เหล็กแผ่นดำ 4 มม. 4x8 ฟุต 93.44 กก. 

 • น้ำหนัก 93.44 กก.

เหล็กแผ่นดำ 4.5 มม. 4x8 ฟุต 105.12 กก. 

 • น้ำหนัก 105.12 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5 มม. 4x8 ฟุต 116.8 กก.

 • น้ำหนัก 116.8 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5.5 มม. 4x8 ฟุต 128.48 กก.

 • น้ำหนัก 128.48 กก.

เหล็กแผ่นดำ 6 มม. 4x8 ฟุต 140.16 กก.

 • น้ำหนัก 140.16 กก.

เหล็กแผ่นดำ 7 มม. 4x8 ฟุต 163.52 กก.

 • น้ำหนัก 163.52 กก.

เหล็กแผ่นดำ 8 มม. 4x8 ฟุต 186.88 กก.

 • น้ำหนัก 186.88 กก.

เหล็กแผ่นดำ 9 มม. 4x8 ฟุต 210.24 กก. 

 • น้ำหนัก 210.24 กก.

เหล็กแผ่นดำ 10 มม. 4x8 ฟุต 233.6 กก.

 • น้ำหนัก 233.6 กก.

เหล็กแผ่นดำ 11 มม. 4x8 ฟุต 256.96 กก. 

 • น้ำหนัก 256.96 กก.

เหล็กแผ่นดำ 12 มม. 4x8 ฟุต 280.32 กก.

 • น้ำหนัก 280.32 กก.

เหล็กแผ่นดำ 12.7 มม. 4x8 ฟุต 296.67 กก.

 • น้ำหนัก 296.67 กก.

เหล็กแผ่นดำ 13 มม. 4x8 ฟุต 303.68 กก.

 • น้ำหนัก 303.68 กก.

เหล็กแผ่นดำ 14 มม. 4x8 ฟุต 327.04 กก.

 • น้ำหนัก 327.04 กก.

เหล็กแผ่นดำ 15 มม. 4x8 ฟุต 350.4 กก.

 • น้ำหนัก 350.4 กก.

เหล็กแผ่นดำ 16 มม. 4x8 ฟุต 373.76 กก.

 • น้ำหนัก 373.76 กก.

เหล็กแผ่นดำ 19 มม. 4x8 ฟุต 443.84 กก.

 • น้ำหนัก 443.84 กก.

เหล็กแผ่นดำ 20 มม. 4x8 ฟุต 467.2 กก.

 • น้ำหนัก 467.2 กก.

เหล็กแผ่นดำ 22 มม. 4x8 ฟุต 513.92 กก. 

 • น้ำหนัก 513.92 กก.

เหล็กแผ่นดำ 25 มม. 4x8 ฟุต 584 กก.

 • น้ำหนัก 584.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 28 มม. 4x8 ฟุต 654.08 กก.

 • น้ำหนัก 654.08 กก.

เหล็กแผ่นดำ 30 มม. 4x8 ฟุต 700.8 กก.

 • น้ำหนัก 700.8 กก.

เหล็กแผ่นดำ 32 มม. 4x8 ฟุต 747.52 กก. 

 • น้ำหนัก 747.52 กก.

เหล็กแผ่นดำ 34 มม. 4x8 ฟุต 794.24 กก.

 • น้ำหนัก 794.24 กก.

เหล็กแผ่นดำ 35 มม. 4x8 ฟุต 817.6 กก. 

 • น้ำหนัก 817.6 กก.

เหล็กแผ่นดำ 36 มม. 4x8 ฟุต 840.96 กก.

 • น้ำหนัก 840.96 กก.

เหล็กแผ่นดำ 38 มม. 4x8 ฟุต 887.68 กก.

 • น้ำหนัก 887.68 กก.

เหล็กแผ่นดำ 40 มม. 4x8 ฟุต 934.4 กก.

 • น้ำหนัก 934.4 กก.

เหล็กแผ่นดำ 45 มม. 4x8 ฟุต 1051.2 กก. 

 • น้ำหนัก 1051.2 กก.

เหล็กแผ่นดำ 50 มม. 4x8 ฟุต 1168 กก. 

 • น้ำหนัก 1168.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 60 มม. 4x8 ฟุต 1401.6 กก.

 • น้ำหนัก 1401.6 กก.

เหล็กแผ่นดำ 70 มม. 4x8 ฟุต 1635.2 กก.

 • น้ำหนัก 1635.2 กก.

เหล็กแผ่นดำ 80 มม. 4x8 ฟุต 1868.8 กก.

 • น้ำหนัก 1868.8 กก.

เหล็กแผ่นดำ 90 มม. 4x8 ฟุต 2102.4 กก.

 • น้ำหนัก 2102.4 กก.

เหล็กแผ่นดำ 100 มม. 4x8 ฟุต 2336 กก. 

 • น้ำหนัก 2336.0 กก.

 

Powered by MakeWebEasy.com