ท่อชุบกัลวาไนซ์ ท่อประปา HDG BS-S คาดเหลือง ปลายเกลียว

ท่อชุบกัลวาไนซ์ ท่อประปา HDG BS-S คาดเหลือง ปลายเกลียว

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538

 

 

ท่อชุบ HDG ปลายเกลียว 2 inches CLASS S 15.32 กก.

  • ขนาด Class S BS-S Class Light จำนวนเต็มมัด 44 ท่อน  น้ำหนัก 15.32 กก.

ท่อชุบ HDG ปลายเกลียว 2 inches CLASS S 15.87 กก.

  • ขนาด Class S BS-S Class Light จำนวนเต็มมัด 44 ท่อน  น้ำหนัก 15.87 กก.

ท่อชุบ HDG ปลายเกลียว 2 inches CLASS S 16.93 กก.

  • ขนาด Class S BS-S Class Light จำนวนเต็มมัด 44 ท่อน  น้ำหนัก 16.93 กก.

ท่อชุบ HDG ปลายเกลียว 2 inches CLASS S 17.53 กก.

  • ขนาด Class S BS-S Class Light จำนวนเต็มมัด 44 ท่อน  น้ำหนัก 17.53 กก.

ท่อชุบ HDG ปลายเกลียว 2 1/2 inches CLASS S 21.81 กก.

  • ขนาด Class S BS-S Class Light จำนวนเต็มมัด 37 ท่อน  น้ำหนัก 21.81 กก.

ท่อชุบ HDG ปลายเกลียว 2 1/2 inches CLASS S 22.35 กก.

  • ขนาด Class S BS-S Class Light จำนวนเต็มมัด 37 ท่อน  น้ำหนัก 22.35 กก.

ท่อชุบ HDG ปลายเกลียว 3 inches CLASS S 25.53 กก.

  • ขนาด Class S BS-S Class Light จำนวนเต็มมัด 37 ท่อน  น้ำหนัก 25.53 กก.

ท่อชุบ HDG ปลายเกลียว 3 inches CLASS S 26.35 กก.

  • ขนาด Class S BS-S Class Light จำนวนเต็มมัด 37 ท่อน  น้ำหนัก 26.35 กก.

ท่อชุบ HDG ปลายเกลียว 3 inches CLASS S 32.25 กก.

  • ขนาด Class S BS-S Class Light จำนวนเต็มมัด 37 ท่อน  น้ำหนัก 32.25 กก.
Powered by MakeWebEasy.com