ท่อชุบ กัลวาไนซ์ HDG มอก. 277-2532 มอก.2

ท่อชุบ กัลวาไนซ์ HDG มอก. 277-2532 มอก.2

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538ท่อชุบ HDG มอก. 277-2532 1/2 นิ้ว มอก. 2 หนา 2.6 มม.

 • ขนาด จำนวนเต็มมัด 217 ท่อน  น้ำหนัก 7.27 กก.

ท่อชุบ HDG มอก. 277-2532 3/4 นิ้ว มอก. 2 หนา 2.6 มม.

 • ขนาด จำนวนเต็มมัด 217 ท่อน  น้ำหนัก 9.37 กก.

ท่อชุบ HDG มอก. 277-2532 1 นิ้ว มอก. 2 หนา 3.2 มม.

 • ขนาด จำนวนเต็มมัด 102 ท่อน  น้ำหนัก 14.48 กก.

ท่อชุบ HDG มอก. 277-2532 1 1/4 นิ้ว มอก. 2 หนา 3.2 มม. 

 • ขนาด จำนวนเต็มมัด 102 ท่อน  น้ำหนัก 18.62 กก.

ท่อชุบ HDG มอก. 277-2532 1 1/2 นิ้ว มอก. 2 หนา 3.2 มม.

 • ขนาด จำนวนเต็มมัด 102 ท่อน  น้ำหนัก 21.39 กก.

ท่อชุบ HDG มอก. 277-2532 2 นิ้ว มอก. 2 หนา 3.6 มม. 

 • ขนาด จำนวนเต็มมัด 44 ท่อน  น้ำหนัก 30.22 กก.

ท่อชุบ HDG มอก. 277-2532 2 1/2 นิ้ว มอก. 2 หนา 3.6 มม.

 • ขนาด จำนวนเต็มมัด 37 ท่อน  น้ำหนัก 38.57 กก.

ท่อชุบ HDG มอก. 277-2532 3 นิ้ว มอก. 2 หนา 4 มม. 

 • ขนาด จำนวนเต็มมัด 37 ท่อน  น้ำหนัก 50.23 กก.

ท่อชุบ HDG มอก. 277-2532 4 นิ้ว มอก. 2 หนา 4.5 มม.

 • ขนาด จำนวนเต็มมัด 24 ท่อน  น้ำหนัก 73.3 กก.

ท่อชุบ HDG มอก. 277-2532 5 นิ้ว มอก. 2 หนา 5 มม.

 •   ขนาด จำนวนเต็มมัด 14 ท่อน  น้ำหนัก 99.73 กก.

ท่อชุบ HDG มอก. 277-2532 6 นิ้ว มอก. 2 หนา 5 มม. 

 • ขนาด จำนวนเต็มมัด 14 ท่อน  น้ำหนัก 118.96 กก.
Powered by MakeWebEasy.com