ท่อเหล็กกลม HDG ชุบกัลวาไนซ์ คาดน้ำเงิน

ท่อเหล็กกลม HDG ชุบกัลวาไนซ์ คาดน้ำเงิน

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538ท่อเหล็ก HDG ชุบกัลวาไนซ์ คาดน้ำเงิน 6ม. ปลายเกลียว 1/2นิ้ว 1.9-2.0มม. 5.4กก.

  • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม. ปลายเกลียว 1/2 นิ้ว 1.9-2.0 มม. 5.4 กก./ท่อน  น้ำหนัก 5.4 กก.

ท่อเหล็ก HDG ชุบกัลวาไนซ์ คาดน้ำเงิน 6ม. ปลายเกลียว 3/4นิ้ว 1.9-2.0มม. 6.9กก. 

  • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม. ปลายเกลียว 3/4 นิ้ว 1.9-2.0 มม. 6.9 กก./ท่อน  น้ำหนัก 6.9 กก.

ท่อเหล็ก HDG ชุบกัลวาไนซ์ คาดน้ำเงิน 6ม. ปลายเกลียว 1นิ้ว 2.0-2.1มม. 9กก. 

  • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม. ปลายเกลียว 1 นิ้ว 2.0-2.1 มม. 9 กก./ท่อน  น้ำหนัก 9.0 กก.

ท่อเหล็ก HDG ชุบกัลวาไนซ์ คาดน้ำเงิน 6ม. ปลายเกลียว 1 1/4นิ้ว 2.0-2.1มม. 12กก. 

  • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม. ปลายเกลียว 1 1/4 นิ้ว 2.0-2.1 มม. 12 กก./ท่อน  น้ำหนัก 12.0 กก.

ท่อเหล็ก HDG ชุบกัลวาไนซ์ คาดน้ำเงิน 6ม. ปลายเกลียว 1-1/2นิ้ว 2.0-2.1มม. 13.5กก.

  • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม. ปลายเกลียว 1-1/2 นิ้ว 2.0-2.1 มม. 13.5 กก./ท่อน  น้ำหนัก 13.5 กก.

ท่อเหล็ก HDG ชุบกัลวาไนซ์ คาดน้ำเงิน 6ม. ปลายเกลียว 2นิ้ว 2.0-2.1มม. 16.7กก. 

  • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม. ปลายเกลียว 2 นิ้ว 2.0-2.1 มม. 16.7 กก./ท่อน  น้ำหนัก 16.7 กก.

ท่อเหล็ก HDG ชุบกัลวาไนซ์ คาดน้ำเงิน 6ม. ปลายเกลียว 2-1/2นิ้ว 2.0-2.1มม. 21.6กก. 

  • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม. ปลายเกลียว 2-1/2 นิ้ว 2.0-2.1 มม. 21.6 กก./ท่อน  น้ำหนัก 21.6 กก.

ท่อเหล็ก HDG ชุบกัลวาไนซ์ คาดน้ำเงิน 6ม. ปลายเกลียว 3นิ้ว 2.5-2.7มม. 32.15กก.

  • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม. ปลายเกลียว 3 นิ้ว 2.5-2.7 มม. 32.15 กก./ท่อน  น้ำหนัก 32.15 กก.

ท่อเหล็ก HDG ชุบกัลวาไนซ์ คาดน้ำเงิน 6ม. ปลายเกลียว 4นิ้ว 2.8-3.0มม. 46.3กก.

  • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม. ปลายเกลียว 4 นิ้ว 2.8-3.0 มม. 46.3 กก./ท่อน  น้ำหนัก 46.3 กก.
Powered by MakeWebEasy.com