ท่อเหล็กกลม HDG ชุบกัลวาไนซ์ คาดเหลือง

ท่อเหล็กกลม HDG ชุบกัลวาไนซ์ คาดเหลือง

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538ท่อเหล็ก HDG ชุบกัลวาไนซ์ คาดเหลือง 6ม. ปลายเกลียว 1/2นิ้ว 1.4-1.5มม. 4.2กก.

  • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม. ปลายเกลียว 1/2 นิ้ว 1.4-1.5 มม. 4.2 กก./ท่อน  น้ำหนัก 4.2 กก.

ท่อเหล็ก HDG ชุบกัลวาไนซ์ คาดเหลือง 6ม. ปลายเกลียว 3/4นิ้ว 1.4-1.5มม. 5.3กก.

  • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม. ปลายเกลียว 3/4 นิ้ว 1.4-1.5 มม. 5.3 กก./ท่อน  น้ำหนัก 5.3 กก.

ท่อเหล็ก HDG ชุบกัลวาไนซ์ คาดเหลือง 6ม. ปลายเกลียว 1นิ้ว 1.6-1.7มม. 7.5กก.

  • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม. ปลายเกลียว 1 นิ้ว 1.6-1.7 มม. 7.5 กก./ท่อน  น้ำหนัก 7.5 กก.

ท่อเหล็ก HDG ชุบกัลวาไนซ์ คาดเหลือง 6ม. ปลายเกลียว 1 1/4นิ้ว 1.7-1.8มม. 10.1กก.

  • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม. ปลายเกลียว 1 1/4 นิ้ว 1.7-1.8 มม. 10.1 กก./ท่อน  น้ำหนัก 10.1 กก.

ท่อเหล็ก HDG ชุบกัลวาไนซ์ คาดเหลือง 6ม. ปลายเกลียว 1-1/2นิ้ว 1.7-1.8มม. 11.8กก.

  • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม. ปลายเกลียว 1-1/2 นิ้ว 1.7-1.8 มม. 11.8 กก./ท่อน  น้ำหนัก 11.8 กก.

ท่อเหล็ก HDG ชุบกัลวาไนซ์ คาดเหลือง 6ม. ปลายเกลียว 2นิ้ว 1.7-1.8มม. 14.6กก.

  • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม. ปลายเกลียว 2 นิ้ว 1.7-1.8 มม. 14.6 กก./ท่อน  น้ำหนัก 14.6 กก.

ท่อเหล็ก HDG ชุบกัลวาไนซ์ คาดเหลือง 6ม. ปลายเกลียว 2-1/2นิ้ว 1.9-2.0มม. 20.2กก. 

  • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม. ปลายเกลียว 2-1/2 นิ้ว 1.9-2.0 มม. 20.2 กก./ท่อน  น้ำหนัก 20.2 กก.

ท่อเหล็ก HDG ชุบกัลวาไนซ์ คาดเหลือง 6ม. ปลายเกลียว 3นิ้ว 2.0-2.1มม. 25.5กก.

  • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม. ปลายเกลียว 3 นิ้ว 2.0-2.1 มม. 25.5 กก./ท่อน  น้ำหนัก 25.5 กก.

ท่อเหล็ก HDG ชุบกัลวาไนซ์ คาดเหลือง 6ม. ปลายเกลียว 4นิ้ว 2.5-2.7มม. 41.5กก.

  • ขนาด ยาวมาตรฐาน 6 ม. ปลายเกลียว 4 นิ้ว 2.5-2.7 มม. 41.5 กก./ท่อน  น้ำหนัก 41.5 กก.
Powered by MakeWebEasy.com