เหล็กกล่อง ชุบกัลวาไนซ์ 1 1/4 x 1 1/4 นิ้ว

เหล็กกล่อง ชุบกัลวาไนซ์ 1 1/4 x 1 1/4 นิ้ว

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 1 1/4x1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 1 มม. 5.65 กก. 6 ม.

  • น้ำหนัก 5.65 กก.

เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 1 1/4x1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 1.1 มม. 6.1 กก. 6 ม.

  • น้ำหนัก 6.1 กก.

เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 1 1/4x1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 1.2 มม. 6.5 กก. 6 ม.

  • น้ำหนัก 6.22 กก.

เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 1 1/4x1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 1.5 มม. 7.4 กก. 6 ม.

  • น้ำหนัก 7.4 กก.

เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 1 1/4x1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 1.8 มม. 8.6 กก. 6 ม. 

  • น้ำหนัก 8.6 กก.

เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 1 1/4x1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 2 มม. 10.46 กก. 6 ม.

  • น้ำหนัก 10.46 กก.

เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 1 1/4x1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 27 มม. 11.59 กก. 6 ม.

  • น้ำหนัก 11.59 กก.


Powered by MakeWebEasy.com