เหล็กกล่อง ชุบกัลวาไนซ์ 1 x 1 นิ้ว

เหล็กกล่อง ชุบกัลวาไนซ์ 1 x 1 นิ้ว

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1 มม. 4.24 กก. 6 ม. 

  • น้ำหนัก 4.3 กก.

เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.1 มม. 4.8 กก. 6 ม. 

  • น้ำหนัก 4.8 กก.

เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.2 มม. 4.66 กก. 6 ม. 

  • น้ำหนัก 4.66 กก.

เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.4 มม. 5.7 กก. 6 ม.

  • น้ำหนัก 5.7 กก.

เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.5 มม. 5.7 กก. 6 ม.

  • น้ำหนัก 5.7 กก.

เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.7 มม. 6.7 กก. 6 ม. 

  • น้ำหนัก 6.7 กก.

เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.8 มม. 6.7 กก. 6 ม. 

  • น้ำหนัก 6.7 กก.

เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 2 มม. 7.8 กก. 6 ม.

  • น้ำหนัก 7.8 กก.

เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 2.3 มม. 8.69 กก. 6 ม.

  • น้ำหนัก 8.69 กก.


Powered by MakeWebEasy.com