เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB ขนาด 1 นิ้ว - 5 นิ้ว

คุณสมบัติสินค้า:

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%


เหล็กแบน หรือที่เรียกว่า Flat Bars สำหรับงานเชื่อมทำเหล็กดัด งานฝาท่อ ทำแหนบรถยนต์ ฯลฯ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว นิยมใช้สำหรับงานเชื่อม ทำเหล็กดัด งานฝาท่อ ทำแหนบรถยนต์ ฯลฯ มีหลายขนาดให้เลือก ทนแรงยืดพับได้ดีเหล็กแผ่นลายได้มาตรฐาน จาก JIS/DIN/ASTM ทั้งหมด

 

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 25 มม. หนา 5 มม. 6 ม. 5.28 กก.

 • น้ำหนัก 5.28 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 25 มม. หนา 4.5 มม. 6 ม. 5.28 กก.

 • น้ำหนัก 5.28 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 32 มม. หนา 4.5 มม. 6 ม. 6.78 กก.

 • น้ำหนัก 6.78 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 38 มม. หนา 4.5 มม. 6 ม. 8.04 กก.

 • น้ำหนัก 8.04 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 44 มม. หนา 4.5 มม. 6 ม. 9.3 กก.

 • น้ำหนัก 9.3 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 50 มม. หนา 4.5 มม. 6 ม. 10.62 กก. 

 • น้ำหนัก 10.62 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 25 มม. หนา 6 มม. 6 ม. 7.08 กก. 

 • น้ำหนัก 7.08 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 32 มม. หนา 6 มม. 6 ม. 9.06 กก.

 • น้ำหนัก 9.06 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 38 มม. หนา 6 มม. 6 ม. 10.74 กก.

 • น้ำหนัก 10.74 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 44 มม. หนา 6 มม. 6 ม. 12.42 กก. 

 • น้ำหนัก 12.42 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 50 มม. หนา 6 มม. 6 ม. 14.16 กก.

 • น้ำหนัก 14.16 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 65 มม. หนา 6 มม. 6 ม. 18.36 กก. 

 • น้ำหนัก 18.36 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 75 มม. หนา 6 มม. 6 ม. 21.18 กก.

 • น้ำหนัก 21.18 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 90 มม. หนา 6 มม. 6 ม. 25.44 กก.

 • น้ำหนัก 25.44 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 100 มม. หนา 6 มม. 6 ม. 28.26 กก.

 • น้ำหนัก 28.26 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 125 มม. หนา 6 มม. 6 ม. 35.34 กก.

 • น้ำหนัก 35.34 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 25 มม. หนา 8 มม. 6 ม. 9.42 กก.

 • น้ำหนัก 9.42 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 32 มม. หนา 8 มม. 6 ม. 12.06 กก.

 • น้ำหนัก 12.06 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 38 มม. หนา 8 มม. 6 ม. 14.34 กก.

 • น้ำหนัก 14.34 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 44 มม. หนา 8 มม. 6 ม. 16.56 กก. 

 • น้ำหนัก 16.56 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 50 มม. หนา 8 มม. 6 ม. 18.84 กก. 

 • น้ำหนัก 18.84 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 65 มม. หนา 8 มม. 6 ม. 24.48 กก. 

 • น้ำหนัก 24.48 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 75 มม. หนา 8 มม. 6 ม. 28.26 กก. 

 • น้ำหนัก 28.26 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 90 มม. หนา 8 มม. 6 ม. 33.9 กก.

 • น้ำหนัก 33.9 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 100 มม. หนา 8 มม. 6 ม. 37.68 กก. 

 • น้ำหนัก 37.68 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 125 มม. หนา 8 มม. 6 ม. 47.1 กก.

 • น้ำหนัก 47.1 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 25 มม. หนา 9 มม. 6 ม. 10.62 กก.

 • น้ำหนัก 10.62 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 32 มม. หนา 9 มม. 6 ม. 13.56 กก. 

 • น้ำหนัก 13.56 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 38 มม. หนา 9 มม. 6 ม. 16.08 กก.

 • น้ำหนัก 16.08 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 44 มม. หนา 9 มม. 6 ม. 18.66 กก. 

 • น้ำหนัก 18.66 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 50 มม. หนา 9 มม. 6 ม. 21.18 กก. 

 • น้ำหนัก 21.18 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 65 มม. หนา 9 มม. 6 ม. 27.54 กก.

 • น้ำหนัก 27.54 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 75 มม. หนา 9 มม. 6 ม. 31.8 กก.

 • น้ำหนัก 31.8 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 90 มม. หนา 9 มม. 6 ม. 38.34 กก. 

 • น้ำหนัก 38.34 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 100 มม. หนา 9 มม. 6 ม. 42.36 กก. 

 • น้ำหนัก 42.36 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 125 มม. หนา 9 มม. 6 ม. 52.98 กก. 

 • น้ำหนัก 52.98 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 25 มม. หนา 12 มม. 6 ม. 14.16 กก. 

 • น้ำหนัก 14.16 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 32 มม. หนา 12 มม. 6 ม. 18.06 กก. 

 • น้ำหนัก 18.06 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 38 มม. หนา 12 มม. 6 ม. 21.48 กก.

 • น้ำหนัก 21.48 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 44 มม. หนา 12 มม. 6 ม. 24.84 กก. 

 • น้ำหนัก 24.84 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 50 มม. หนา 12 มม. 6 ม. 28.26 กก.

 • น้ำหนัก 28.26 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 65 มม. หนา 12 มม. 6 ม. 36.72 กก. 

 • น้ำหนัก 36.72 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 75 มม. หนา 12 มม. 6 ม. 42.36 กก.

 • น้ำหนัก 42.36 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 90 มม. หนา 12 มม. 6 ม. 50.88 กก. 

 • น้ำหนัก 50.88 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 100 มม. หนา 12 มม. 6 ม. 56.52 กก.

 • น้ำหนัก 56.52 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 125 มม. หนา 12 มม. 6 ม. 70.8 กก.

 • น้ำหนัก 70.8 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 32 มม. หนา 16 มม. 6 ม. 24.12 กก.  

 • น้ำหนัก 24.12 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 38 มม. หนา 16 มม. 6 ม. 28.62 กก.

 • น้ำหนัก 28.62 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 44 มม. หนา 16 มม. 6 ม. 33.18 กก.

 • น้ำหนัก 33.18 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 50 มม. หนา 16 มม. 6 ม. 37.68 กก. 

 • น้ำหนัก 37.68 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 65 มม. หนา 16 มม. 6 ม. 48.96 กก. 

 • น้ำหนัก 48.96 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 75 มม. หนา 16 มม. 6 ม. 56.52 กก. 

 • น้ำหนัก 56.52 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 90 มม. หนา 16 มม. 6 ม. 67.8 กก. 

 • น้ำหนัก 67.8 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 100 มม. หนา 16 มม. 6 ม. 75.6 กก.

 • น้ำหนัก 75.6 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 125 มม. หนา 16 มม. 6 ม. 94.2 กก. 

 • น้ำหนัก 94.2 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 38 มม. หนา 19 มม. 6 ม. 34.02 กก. 

 • น้ำหนัก 34.02 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 44 มม. หนา 19 มม. 6 ม. 39.36 กก.

 • น้ำหนัก 39.36 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 50 มม. หนา 19 มม. 6 ม. 44.76 กก. 

 • น้ำหนัก 44.76 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 65 มม. หนา 19 มม. 6 ม. 58.14 กก.

 • น้ำหนัก 58.14 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 75 มม. หนา 19 มม. 6 ม. 67.2 กก. 

 • น้ำหนัก 67.2 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 90 มม. หนา 19 มม. 6 ม. 80.4 กก.  

 • น้ำหนัก 80.4 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 100 มม. หนา 19 มม. 6 ม. 89.4 กก.

 • น้ำหนัก 89.4 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 125 มม. หนา 19 มม. 6 ม. 111.6 กก. 

 • น้ำหนัก 111.6 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 50 มม. หนา 22 มม. 6 ม. 51.84 กก.

 • น้ำหนัก 51.84 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 65 มม. หนา 22 มม. 6 ม. 67.2 กก. 

 • น้ำหนัก 67.2 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 75 มม. หนา 22 มม. 6 ม. 78 กก.

 • น้ำหนัก 78.0 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 90 มม. หนา 22 มม. 6 ม. 93 กก. 

 • น้ำหนัก 93.0 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 100 มม. หนา 22 มม. 6 ม. 103.8 กก.

 • น้ำหนัก 103.8 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 125 มม. หนา 22 มม. 6 ม. 129.6 กก.

 • น้ำหนัก 129.6 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 50 มม. หนา 25 มม. 6 ม. 58.86 กก.

 • น้ำหนัก 58.86 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 65 มม. หนา 25 มม. 6 ม. 76.8 กก.

 • น้ำหนัก 76.8 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 75 มม. หนา 25 มม. 6 ม. 88.2 กก.

 • น้ำหนัก 88.2 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 90 มม. หนา 25 มม. 6 ม. 106.2 กก. 

 • น้ำหนัก 106.2 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 100 มม. หนา 25 มม. 6 ม. 117.6 กก.

 • น้ำหนัก 117.6 กก.

เหล็กแบน แฟลตบาร์ FB กว้าง 125 มม. หนา 25 มม. 6 ม. 147 กก.

 • น้ำหนัก 147.0 กก.

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้