เหล็กรางน้ำ SYS PB กันสนิม รุ่นสแตนดาร์ด(2) Standard

คุณสมบัติสินค้า:

เหล็กรางน้ำ SYS PB กันสนิม รุ่นสแตนดาร์ด(2) Standard

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

เหล็กรางน้ำ (Channels) เป็นเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปร้อน มีลักษณะหน้าตัดเป็นตัวยู (U) โดยมีขนาดขาทั้งสองข้างยาวเท่ากัน มีขนาดและสเปคที่ไม่ผิดพลาด หน้าตัดมีความเรียบ ความหนาและขนาดจะต้องเท่ากันตลอดทั้งเส้น เหล็กรางน้ำ (Channels) เหมาะสำหรับงานป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ เสาสื่อสารโทรคมนาคม เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โครงหลังคาโรงงาน โครงหลังคาบ้าน งานโครงสร้างทั่วไป

 

เหล็กรางน้ำ กันสนิม SYS PB Standard สแตนดาร์ด 100x50x7.5มม. 6 ม. 56.16 กก.

 • ขนาด t1: 5 t2: 7.5 Weight: 9.36 kg/m Standard Series เหมาะกับงานโครงสร้างอาคารราชการ หรืออาคารสาธารณะที่ต้องการอายุการใช้งานของระบบสีมากกว่า 10 ปี สีรองพื้นเป็นสีดำ ทำสำเร็จโดยโรงงาน SYS การเตรียมพื้นผิวเป็นแบบ Blast Cleaning Grade Sa2.5 การเคลือบรองพื้น Dry film Thickness DFT 80 micron สามารถทาสีทับได้ สินค้า SYS
  น้ำหนัก 56.16 กก.

เหล็กรางน้ำ กันสนิม SYS PB Standard สแตนดาร์ด 125x65x8มม. 6 ม. 80.4 กก. 

 • ขนาด t1: 6 t2: 8 Weight: 13.4 kg/m Standard Series เหมาะกับงานโครงสร้างอาคารราชการ หรืออาคารสาธารณะที่ต้องการอายุการใช้งานของระบบสีมากกว่า 10 ปี สีรองพื้นเป็นสีดำ ทำสำเร็จโดยโรงงาน SYS การเตรียมพื้นผิวเป็นแบบ Blast Cleaning Grade Sa2.5 การเคลือบรองพื้น Dry film Thickness DFT 80 micron สามารถทาสีทับได้ สินค้า SYS
  น้ำหนัก 80.4 กก.

เหล็กรางน้ำ กันสนิม SYS PB Standard สแตนดาร์ด 150x75x10มม. 6 ม. 111.6 กก. 

 • ขนาด t1: 6.5 t2: 10 Weight: 18.6 kg/m Standard Series เหมาะกับงานโครงสร้างอาคารราชการ หรืออาคารสาธารณะที่ต้องการอายุการใช้งานของระบบสีมากกว่า 10 ปี สีรองพื้นเป็นสีดำ ทำสำเร็จโดยโรงงาน SYS การเตรียมพื้นผิวเป็นแบบ Blast Cleaning Grade Sa2.5 การเคลือบรองพื้น Dry film Thickness DFT 80 micron สามารถทาสีทับได้ สินค้า SYS
  น้ำหนัก 111.6 กก.

เหล็กรางน้ำ กันสนิม SYS PB Standard สแตนดาร์ด 150x75x12.5มม. 6 ม. 144 กก. 

 • ขนาด t1: 9 t2: 12.5 Weight: 24 kg/m Standard Series เหมาะกับงานโครงสร้างอาคารราชการ หรืออาคารสาธารณะที่ต้องการอายุการใช้งานของระบบสีมากกว่า 10 ปี สีรองพื้นเป็นสีดำ ทำสำเร็จโดยโรงงาน SYS การเตรียมพื้นผิวเป็นแบบ Blast Cleaning Grade Sa2.5 การเคลือบรองพื้น Dry film Thickness DFT 80 micron สามารถทาสีทับได้ สินค้า SYS
  น้ำหนัก 144.0 กก.

เหล็กรางน้ำ กันสนิม SYS PB Standard สแตนดาร์ด 180x75x10.5มม. 6 ม. 128.4 กก. 

 • ขนาด t1: 7 t2: 10.5 Weight: 21.4 kg/m Standard Series เหมาะกับงานโครงสร้างอาคารราชการ หรืออาคารสาธารณะที่ต้องการอายุการใช้งานของระบบสีมากกว่า 10 ปี สีรองพื้นเป็นสีดำ ทำสำเร็จโดยโรงงาน SYS การเตรียมพื้นผิวเป็นแบบ Blast Cleaning Grade Sa2.5 การเคลือบรองพื้น Dry film Thickness DFT 80 micron สามารถทาสีทับได้ สินค้า SYS
  น้ำหนัก 128.4 กก.

เหล็กรางน้ำ กันสนิม SYS PB Standard สแตนดาร์ด 200x80x11มม. 6 ม. 147.6 กก. 

 • ขนาด t1: 7.5 t2: 11 Weight: 24.6 kg/m Standard Series เหมาะกับงานโครงสร้างอาคารราชการ หรืออาคารสาธารณะที่ต้องการอายุการใช้งานของระบบสีมากกว่า 10 ปี สีรองพื้นเป็นสีดำ ทำสำเร็จโดยโรงงาน SYS การเตรียมพื้นผิวเป็นแบบ Blast Cleaning Grade Sa2.5 การเคลือบรองพื้น Dry film Thickness DFT 80 micron สามารถทาสีทับได้ สินค้า SYS
  น้ำหนัก 147.6 กก.

เหล็กรางน้ำ กันสนิม SYS PB Standard สแตนดาร์ด 200x90x13.5มม. 6 ม. 181.8 กก. 

 • ขนาด t1: 8 t2: 13.5 Weight: 30.3 kg/m Standard Series เหมาะกับงานโครงสร้างอาคารราชการ หรืออาคารสาธารณะที่ต้องการอายุการใช้งานของระบบสีมากกว่า 10 ปี สีรองพื้นเป็นสีดำ ทำสำเร็จโดยโรงงาน SYS การเตรียมพื้นผิวเป็นแบบ Blast Cleaning Grade Sa2.5 การเคลือบรองพื้น Dry film Thickness DFT 80 micron สามารถทาสีทับได้ สินค้า SYS
  น้ำหนัก 181.8 กก.

เหล็กรางน้ำ กันสนิม SYS PB Standard สแตนดาร์ด 250x90x13มม. 6 ม. 207.6 กก.

 • ขนาด t1: 9 t2: 13 Weight: 34.6 kg/m Standard Series เหมาะกับงานโครงสร้างอาคารราชการ หรืออาคารสาธารณะที่ต้องการอายุการใช้งานของระบบสีมากกว่า 10 ปี สีรองพื้นเป็นสีดำ ทำสำเร็จโดยโรงงาน SYS การเตรียมพื้นผิวเป็นแบบ Blast Cleaning Grade Sa2.5 การเคลือบรองพื้น Dry film Thickness DFT 80 micron สามารถทาสีทับได้ สินค้า SYS
  น้ำหนัก 207.6 กก.

เหล็กรางน้ำ กันสนิม SYS PB Standard สแตนดาร์ด 250x90x14.5มม. 6 ม. 241.2 กก.

 • ขนาด t1: 11 t2: 14.5 Weight: 40.2 kg/m Standard Series เหมาะกับงานโครงสร้างอาคารราชการ หรืออาคารสาธารณะที่ต้องการอายุการใช้งานของระบบสีมากกว่า 10 ปี สีรองพื้นเป็นสีดำ ทำสำเร็จโดยโรงงาน SYS การเตรียมพื้นผิวเป็นแบบ Blast Cleaning Grade Sa2.5 การเคลือบรองพื้น Dry film Thickness DFT 80 micron สามารถทาสีทับได้
  น้ำหนัก 241.2 กก.

เหล็กรางน้ำ กันสนิม SYS PB Standard สแตนดาร์ด 300x90x13มม. 6 ม. 228.6 กก. 

 • ขนาด t1: 9 t2: 13 Weight: 38.1 kg/m Standard Series เหมาะกับงานโครงสร้างอาคารราชการ หรืออาคารสาธารณะที่ต้องการอายุการใช้งานของระบบสีมากกว่า 10 ปี สีรองพื้นเป็นสีดำ ทำสำเร็จโดยโรงงาน SYS การเตรียมพื้นผิวเป็นแบบ Blast Cleaning Grade Sa2.5 การเคลือบรองพื้น Dry film Thickness DFT 80 micron สามารถทาสีทับได้
  น้ำหนัก 228.6 กก.

เหล็กรางน้ำ กันสนิม SYS PB Standard สแตนดาร์ด 300x90x15.5มม. 6 ม. 262.8 กก. 

 • ขนาด t1: 10 t2: 15.5 Weight: 43.8 kg/m Standard Series เหมาะกับงานโครงสร้างอาคารราชการ หรืออาคารสาธารณะที่ต้องการอายุการใช้งานของระบบสีมากกว่า 10 ปี สีรองพื้นเป็นสีดำ ทำสำเร็จโดยโรงงาน SYS การเตรียมพื้นผิวเป็นแบบ Blast Cleaning Grade Sa2.5 การเคลือบรองพื้น Dry film Thickness DFT 80 micron สามารถทาสีทับได้
  น้ำหนัก 262.8 กก.

เหล็กรางน้ำ กันสนิม SYS PB Standard สแตนดาร์ด 300x90x16มม. 6 ม. 291.6 กก. 

 • ขนาด t1: 12 t2: 16 Weight: 48.6 kg/m Standard Series เหมาะกับงานโครงสร้างอาคารราชการ หรืออาคารสาธารณะที่ต้องการอายุการใช้งานของระบบสีมากกว่า 10 ปี สีรองพื้นเป็นสีดำ ทำสำเร็จโดยโรงงาน SYS การเตรียมพื้นผิวเป็นแบบ Blast Cleaning Grade Sa2.5 การเคลือบรองพื้น Dry film Thickness DFT 80 micron สามารถทาสีทับได้
  น้ำหนัก 291.6 กก.

เหล็กรางน้ำ กันสนิม SYS PB Standard สแตนดาร์ด 380x100x16มม. 6 ม. 327 กก. 

 • ขนาด t1: 10.5 t2: 16 Weight: 54.5 kg/m Standard Series เหมาะกับงานโครงสร้างอาคารราชการ หรืออาคารสาธารณะที่ต้องการอายุการใช้งานของระบบสีมากกว่า 10 ปี สีรองพื้นเป็นสีดำ ทำสำเร็จโดยโรงงาน SYS การเตรียมพื้นผิวเป็นแบบ Blast Cleaning Grade Sa2.5 การเคลือบรองพื้น Dry film Thickness DFT 80 micron สามารถทาสีทับได้
  น้ำหนัก 327.0 กก.

เหล็กรางน้ำ กันสนิม SYS PB Standard สแตนดาร์ด 380x100x16.5มม. 6 ม. 372 กก. 

 • ขนาด t1: 13 t2: 16.5 Weight: 62 kg/m Standard Series เหมาะกับงานโครงสร้างอาคารราชการ หรืออาคารสาธารณะที่ต้องการอายุการใช้งานของระบบสีมากกว่า 10 ปี สีรองพื้นเป็นสีดำ ทำสำเร็จโดยโรงงาน SYS การเตรียมพื้นผิวเป็นแบบ Blast Cleaning Grade Sa2.5 การเคลือบรองพื้น Dry film Thickness DFT 80 micron สามารถทาสีทับได้
  น้ำหนัก 372.0 กก.

เหล็กรางน้ำ กันสนิม SYS PB Standard สแตนดาร์ด 380x100x20มม. 6 ม. 403.8 กก.

 • ขนาด t1: 13 t2: 20 Weight: 67.3 kg/m Standard Series เหมาะกับงานโครงสร้างอาคารราชการ หรืออาคารสาธารณะที่ต้องการอายุการใช้งานของระบบสีมากกว่า 10 ปี สีรองพื้นเป็นสีดำ ทำสำเร็จโดยโรงงาน SYS การเตรียมพื้นผิวเป็นแบบ Blast Cleaning Grade Sa2.5 การเคลือบรองพื้น Dry film Thickness DFT 80 micron สามารถทาสีทับได้
  น้ำหนัก 403.8 กก.

เหล็กรางน้ำ Channel ป้องกันสนิม STANDARD 75x40 mm 6 m 41.52 kg ! เฉพาะไซส์นี้ยังไม่พร้อมจำหน่าย!

 • ขนาด t1: 5 t2: 7 Weight: 6.92 kg/m Standard Series เหมาะกับงานโครงสร้างอาคารราชการ หรืออาคารสาธารณะที่ต้องการอายุการใช้งานของระบบสีมากกว่า 10 ปี สีรองพื้นเป็นสีดำ ทำสำเร็จโดยโรงงาน SYS การเตรียมพื้นผิวเป็นแบบ Blast Cleaning Grade Sa2.5 การเคลือบรองพื้น Dry film Thickness DFT 80 micron สามารถทาสีทับได้ สินค้า SYS
  น้ำหนัก 41.52 กก.

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้