เหล็กฉาก ทาทา TATA

เหล็กฉาก ทาทา TATA

Share

หมวดหมู่ : เหล็กฉาก

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


เหล็กฉาก ทาทา TATA 40x40 มม. 3 มม. 10.98 กก. 6 ม.

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 L40x40x3 นน. 10.93 กก./เส้น 117 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 10.98 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 40x40 มม. 4 มม. 14.52 กก. 6 ม.

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 L40x40x3 นน. 14.52 กก./เส้น 117 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 14.52 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 40x40 มม. 5 มม. 17.7 กก. 6 ม.

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 L40x40x3 นน. 17.70 กก./เส้น 117 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 17.7 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 40x40 มม. 6 มม. 21.12 กก. 6 ม.  

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 L40x40x3 นน. 21.12 กก./เส้น 99 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 21.12 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 45x45 มม. 4 มม. 16.44 กก. 6 ม.

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 ขนาด หน้าตัดรูปตัว L45x45 T: 4 มม. R1: 6.5 มม. R2: 3 มม. พื้นที่หน้าตัด 3.492 ตร.ซม. น้ำหนัก 2.74 กก./ม. น้ำหนัก 16.44 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 45x45 มม. 5 มม. 20.28 กก. 6 ม.

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 ขนาด หน้าตัดรูปตัว L45x45 T: 5 มม. R1: 6.5 มม. R2: 3 มม. พื้นที่หน้าตัด 4.302 ตร.ซม. น้ำหนัก 3.38 กก./ม. น้ำหนัก 20.28 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 50x50 มม. 3 มม. 13.98 กก. 6 ม.

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 L50x50x3 นน. 13.98 กก. มัดละ 70 เส้น
  น้ำหนัก 13.98 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 50x50 มม. 4 มม. 18.36 กก. 6 ม.  

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 L50x50x4 นน. 18.36กก. มัดละ 70 เส้น
  น้ำหนัก 18.36 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 50x50 มม. 5 มม. 22.62 กก. 6 ม.

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 L50x50x5 นน. 22.62 กก. มัดละ 70 เส้น
  น้ำหนัก 22.62 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 50x50 มม. 6 มม. 26.58 กก. 6 ม.

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 L50x50x6 นน. 26.58 กก. มัดละ 70 เส้น
  น้ำหนัก 26.58 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 60x60 มม. 4 มม. 22.08 กก. 6 ม.

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 ขนาด หน้าตัดรูปตัว L60x60 T: 4 มม. R1: 6.5 มม. R2: 3 มม. พื้นที่หน้าตัด 4.692 ตร.ซม. น้ำหนัก 3.68 กก./ม. น้ำหนัก 22.08 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 60x60 มม. 5 มม. 27.3 กก. 6 ม.

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 ขนาด หน้าตัดรูปตัว L60x60 T: 5 มม. R1: 6.5 มม. R2: 3 มม. พื้นที่หน้าตัด 5.802 ตร.ซม. น้ำหนัก 4.55 กก./ม. น้ำหนัก 27.3 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 65x65 มม. 5 มม. 30 กก. 6 ม.

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 L65x65x5 นน. 30 กก. มัดละ 50 เส้น
  น้ำหนัก 30.0 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 65x65 มม. 6 มม. 35.46 กก. 6 ม.

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 L65x65x6 นน. 35.46 กก. มัดละ 50 เส้น
  น้ำหนัก 35.46 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 70x70 มม. 6 มม. 38.28 กก. 6 ม.

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 ขนาด หน้าตัดรูปตัว L70x70 T: 6 มม. R1: 8.5 มม. R2: 4 มม. พื้นที่หน้าตัด 8.127 ตร.ซม. น้ำหนัก 6.38 กก./ม. น้ำหนัก 38.28 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 75x75 มม. 6 มม. 41.1 กก. 6 ม.

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 L75x75x6 นน. 41.10 กก. มัดละ 40 เส้น
  น้ำหนัก 41.1 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 75x75 มม. 9 มม. 59.76 กก. 6 ม.

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 L75x75x9 นน. 59.76 กก. มัดละ 35 เส้น
  น้ำหนัก 59.76 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 75x75 มม. 12 มม. 78 กก. 6 ม.

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 ขนาด หน้าตัดรูปตัว L75x75 T: 12 มม. R1: 8.5 มม. R2: 6 มม. พื้นที่หน้าตัด 16.56 ตร.ซม. น้ำหนัก 13 กก./ม. น้ำหนัก 78.0 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 80x80 มม. 6 มม. 43.92 กก. 6 ม.

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 ขนาด หน้าตัดรูปตัว L80x80 T: 6 มม. R1: 8.5 มม. R2: 4 มม. พื้นที่หน้าตัด 9.327 ตร.ซม. น้ำหนัก 7.32 กก./ม. น้ำหนัก 43.92 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 90x90 มม. 6 มม. 49.68 กก. 6 ม.

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 ขนาด หน้าตัดรูปตัว L90x90 T: 6 มม. R1: 10 มม. R2: 5 มม. พื้นที่หน้าตัด 10.55 ตร.ซม. น้ำหนัก 8.28 กก./ม. น้ำหนัก 49.68 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 90x90 มม. 7 มม. 57.54 กก. 6 ม. 

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 L90x90x7 นน. 57.54 กก. มัดละ 15 เส้น
  น้ำหนัก 57.54 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 90x90 มม. 10 มม. 79.8 กก. 6 ม. 

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 L90x90x10 นน. 79.8 กก. มัดละ 15 เส้น
  น้ำหนัก 79.8 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 90x90 มม. 12 มม. 95.4 กก. 6 ม. 

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 ขนาด หน้าตัดรูปตัว L90x90 T: 12 มม. R1: 11 มม. R2: 4.8 มม. พื้นที่หน้าตัด 20.3 ตร.ซม. น้ำหนัก 15.9 กก./ม. น้ำหนัก 95.4 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 100x100 มม. 7 มม. 64.2 กก. 6 ม. 

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 L100x100x7 นน. 64.2 กก. มัดละ 15 เส้น
  น้ำหนัก 64.2 กก.

เหล็กฉาก ทาทา TATA 100x100 มม. 10 มม. 89.4 กก. 6 ม. 

 • ขนาด เหล็กเกรด SS400 L100x100x10 นน. 64.2 กก. มัดละ 15 เส้น
  น้ำหนัก 89.4 กก.


Powered by MakeWebEasy.com