เหล็กฉาก SYS PB กันสนิม รุ่นพรีเมี่ยม(3) Premium

คุณสมบัติสินค้า:

เหล็กฉาก SYS PB กันสนิม รุ่นพรีเมี่ยม(3) Premium

หมวดหมู่ : เหล็ก เหล็กฉาก

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%


เหล็กฉาก (Angle Bar) คือ เหล็กรูปพรรณที่มีรูปทรงแบบตัวแอล ซึ่งเกิดจากการรีดร้อนของเหล็กคุณภาพสูง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเหล็กฉากจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในงานโครงสร้างที่หลากหลาย และลักษณะของเหล็กฉากที่ได้มาตรฐานและคุณภาพดีนั้น ฉากต้องตั้งตรง 90 องศา เนื้อเรียบ มีความยืดหยุ่น และต้องมีด้านเท่ากันทั้งสองมีขนาดตั้งแต่ 1 นิ้ว ไปจนถึง 6 นิ้ว และมีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร ไปจนถึง 35 มิลลิเมตร

เหล็กฉาก มีหลายขนาดเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย เหล็กฉากขนาดใหญ่จะใช้ทำเสาโครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โครงหลังคา เสาโกดัง เสาส่งไฟฟ้าและวิทยุ หากเป็นเหล็กฉากขนาดเล็กหรือเหล็กฉากแบบเจาะรูจะนิยมนำไปทำงานตกแต่งอื่นๆ  เช่น ทำชั้นวางของอเนกประสงค์ รถเข็น บันได กล่อง หรืออาจใช้ทำโครงสร้างเบาะของรถโดยสาร เป็นต้น

 

เหล็กฉาก กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 100x100x7มม. 6 ม. 64.2 กก.

 • ขนาด ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง r1:10 r2:5 10.7 กก./ม. น้ำหนัก 64.2 กก.

เหล็กฉาก กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 100x100x10มม. 6 ม. 89.4 กก.

 • ขนาด ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง r1:10 r2:7 14.9 กก./ม. น้ำหนัก 89.4 กก.

เหล็กฉาก กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 100x100x12มม. 6 ม. 106.8 กก.

 • ขนาด ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง r1:12 r2:4.8 17.8 กก./ม. น้ำหนัก 106.8 กก.

เหล็กฉาก กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 100x100x13มม. 6 ม. 114.6 กก. 

 • ขนาด ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง r1:10 r2:7 19.1 กก./ม. น้ำหนัก 114.6 กก.

เหล็กฉาก กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 120x120x8มม. 6 ม. 88.2 กก. 

 • ขนาด ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง r1:12 r2:5 14.7 กก./ม. น้ำหนัก 88.2 กก.

เหล็กฉาก กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 130x130x9มม. 6 ม. 107.4 กก.

 • ขนาด ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง r1:12 r2:6 17.9 กก./ม. น้ำหนัก 107.4 กก.

เหล็กฉาก กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 130x130x12มม. 6 ม. 140.4 กก.  

 • ขนาด ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง r1:12 r2:8.5 23.4 กก./ม. น้ำหนัก 140.4 กก.

เหล็กฉาก กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 130x130x15มม. 6 ม. 172.8 กก. 

 • ขนาด ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง r1:12 r2:8.5 28.8 กก./ม. น้ำหนัก 172.8 กก.

เหล็กฉาก กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 150x150x12มม. 6 ม. 163.8 กก.

 • ขนาด ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง r1:14 r2:7 27.3 กก./ม. น้ำหนัก 163.8 กก.

เหล็กฉาก กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 150x150x15มม. 6 ม. 201.6 กก. 

 • ขนาด ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง r1:14 r2:10 33.6 กก./ม. น้ำหนัก 201.6 กก.

เหล็กฉาก กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 150x150x19มม. 6 ม. 251.4 กก. 

 • ขนาด ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง r1:14 r2:10 41.9 กก./ม. น้ำหนัก 251.4 กก.

เหล็กฉาก กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 175x175x12มม. 6 ม. 190.8 กก. 

 • ขนาด ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง r1:15 r2:11 31.8 กก./ม. น้ำหนัก 190.8 กก.

เหล็กฉาก กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 175x175x15มม. 6 ม. 236.4 กก.

 • ขนาด ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง r1:15 r2:11 39.4 กก./ม. น้ำหนัก 236.4 กก.

เหล็กฉาก กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 200x200x15มม. 6 ม. 271.8 กก.

 • ขนาด ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง r1:17 r2:12 45.3 กก./ม. น้ำหนัก 271.8 กก.

เหล็กฉาก กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 200x200x20มม. 6 ม. 358.2 กก.  

 • ขนาด ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง r1:17 r2:12 59.7 กก./ม. น้ำหนัก 358.2 กก.

เหล็กฉาก กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 200x200x25มม. 6 ม. 441.6 กก. 

 • ขนาด ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง r1:17 r2:12 73.6 กก./ม. น้ำหนัก 441.6 กก.

เหล็กฉาก กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 250x250x25มม. 6 ม. 562.2 กก.

 • ขนาด ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง r1:24 r2:12 93.7 กก./ม. น้ำหนัก 562.2 กก.

เหล็กฉาก กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 250x250x35มม. 6 ม. 768 กก.

 • ขนาด ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง r1:24 r2:18 128 กก./ม. น้ำหนัก 768.0 กก.

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้