เหล็ก HB เอชบีม SYS

เหล็ก HB เอชบีม SYS

Share

หมวดหมู่ : เหล็ก HB เอชบีม

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


เหล็ก HB เอชบีม SS400 100x100x6x8มม. 6 ม. 103.2กก.  

 • ขนาด 100x100x6x8 มม. 6 ม. 103.2 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 103.2 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 100x100x6x8มม. 9 ม. 154.8กก.

 • ขนาด 100x100x6x8 มม. 9 ม. 154.8 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 154.8 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 100x100x6x8 มม. 12 ม. 206.4กก.

 • ขนาด 100x100x6x8 มม. 12 ม. 206.4 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 206.4 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 125x125x6.5x9มม. 6 ม. 142.8กก. 

 • ขนาด 125x125x6.5x9 มม. 6 ม. 142.8 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 142.8 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 125x125x6.5x9มม. 9 ม. 214.2กก.

 • ขนาด 125x125x6.5x9 มม. 9 ม. 214.2 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 214.2 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 125x125x6.5x9 มม. 12 ม. 285.6กก.

 • ขนาด 125x125x6.5x9 มม. 12 ม. 285.6 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 285.6 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 150x150x7x10มม. 6 ม. 189กก.

 • ขนาด 150x150x7x10 มม. 6 ม. 189 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 189.0 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 150x150x7x10มม. 9 ม. 283.5กก.

 • ขนาด 150x150x7x10 มม. 9 ม. 283.5 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 283.5 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 150x150x7x10 มม. 12 ม. 378กก. 

 • ขนาด 150x150x7x10 มม. 12 ม. 378 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 378.0 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 175x175x7.5x11มม. 6 ม. 241.2กก.

 • ขนาด 175x175x7.5x11 มม. 6 ม. 241.2 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 241.2 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 175x175x7.5x11มม. 9 ม. 361.8กก.

 • ขนาด 175x175x7.5x11 มม. 9 ม. 361.8 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 361.8 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 175x175x7.5x11มม. 12 ม. 482.4กก.

 • ขนาด 175x175x7.5x11 มม. 12 ม. 482.4 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 482.4 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 200x200x8x12มม. 6 ม. 299.4กก.

 • ขนาด 200x200x8x12 มม. 6 ม. 299.4 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 299.4 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 200x200x8x12มม. 9 ม. 449.1กก.

 • ขนาด 200x200x8x12 มม. 9 ม. 449.1 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 449.1 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 200x200x8x12 มม. 12 ม. 598.8กก.

 • ขนาด 200x200x8x12 มม. 12 ม. 598.8 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 598.8 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 244x252x11x11มม. 6 ม. 386.4กก.

 • ขนาด 244x252x11x11 มม. 6 ม. 386.4 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 386.4 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 244x252x11x11มม. 9 ม. 579.6กก.

 • ขนาด 244x252x11x11 มม. 9 ม. 579.6 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 579.6 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 244x252x11x11 มม. 12 ม. 772.8กก.

 • ขนาด 244x252x11x11 มม. 12 ม. 772.8 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 772.8 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 250x250x9x14มม. 6 ม. 434.4กก.

 • ขนาด 250x250x9x14 มม. 6 ม. 434.4 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 434.4 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 250x250x9x14มม. 9 ม. 651.6กก.

 • ขนาด 250x250x9x14 มม. 9 ม. 651.6 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 651.6 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 250x250x9x14 มม. 12 ม. 868.8กก.

 • ขนาด 250x250x9x14 มม. 12 ม. 868.8 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 868.8 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 294x302x12x12มม. 6 ม. 507กก.

 • ขนาด 294x302x12x12 มม. 6 ม. 507 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 507.0 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 294x302x12x12มม. 9 ม. 760.5กก.

 • ขนาด 294x302x12x12 มม. 9 ม. 760.5 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 760.5 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 294x302x12x12 มม. 12 ม. 1014กก.

 • ขนาด 294x302x12x12 มม. 12 ม. 1014 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1014.0 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 300x300x10x15มม. 6 ม. 564กก. 

 • ขนาด 300x300x10x15 มม. 6 ม. 564 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 564.0 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 300x300x10x15มม. 9 ม. 846กก. 

 • ขนาด 300x300x10x15 มม. 9 ม. 846 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 846.0 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 300x300x10x15 มม. 12 ม. 1128กก.

 • ขนาด 300x300x10x15 มม. 12 ม. 1128 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1128.0 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 338x351x13x13มม. 6 ม. 636กก. 

 • ขนาด 338x351x13x13 มม. 6 ม. 636 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 636.0 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 338x351x13x13มม. 9 ม. 954กก. 

 • ขนาด 338x351x13x13 มม. 9 ม. 954 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 954.0 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 338x351x13x13 มม. 12 ม. 1272กก.

 • ขนาด 338x351x13x13 มม. 12 ม. 1272 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1272.0 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 344x348x10x16มม. 6 ม. 690กก. 

 • ขนาด 344x348x10x16 มม. 6 ม. 690 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 690.0 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 344x348x10x16มม. 9 ม. 1035กก.

 • ขนาด 344x348x10x16 มม. 9 ม. 1035 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1035.0 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 344x348x10x16 มม. 12 ม. 1380กก.

 • ขนาด 344x348x10x16 มม. 12 ม. 1380 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1380.0 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 350x350x12x19มม. 6 ม. 822กก.

 • ขนาด 350x350x12x19 มม. 6 ม. 822 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 822.0 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 350x350x12x19มม. 9 ม. 1233กก.

 • ขนาด 350x350x12x19 มม. 9 ม. 1233 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1233.0 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 350x350x12x19 มม. 12 ม. 1644กก.

 • ขนาด 350x350x12x19 มม. 12 ม. 1644 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1644.0 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 400x400x13x21มม. 6 ม. 1032กก.

 • ขนาด 400x400x13x21 มม. 6 ม. 1032 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1032.0 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 400x400x13x21มม. 9 ม. 1548กก.

 • ขนาด 400x400x13x21 มม. 9 ม. 1548 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1548.0 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 400x400x13x21 มม. 12 ม. 2064กก.

 • ขนาด 400x400x13x21 มม. 12 ม. 2064 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 2064.0 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 414x405x18x28มม. 6 ม. 1392กก. 

 • ขนาด 414x405x18x28 มม. 6 ม. 1392 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1392.0 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 414x405x18x28มม. 9 ม. 2088กก. 

 • ขนาด 414x405x18x28 มม. 9 ม. 2088 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 2088.0 กก.

เหล็ก HB เอชบีม SS400 414x405x18x28 มม. 12 ม. 2784กก.

 • ขนาด 414x405x18x28 มม. 12 ม. 2784 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 2784.0 กก.


Powered by MakeWebEasy.com