เหล็ก WF ไวด์แฟรงค์ SM520

เหล็ก WF ไวด์แฟรงค์ SM520

Share

หมวดหมู่ : WF ไวด์แฟรงจ์

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538

เหล็กไวด์แฟลงจ์ WF มอก. 
  ในบ้านเรามักรวมเหล็กประเภทนี้อยู่ใน มอก. ของ H-Beam เนื่องจากมีการผลิตที่เหมือนกัน สิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดของเหล็กไวด้แฟลงจ์ เมื่อเทียบกับ เอชบีม ก็คือขนาด บริเวณ Web และ Flange ที่ไม่เท่ากันของเหล็ก Wide Flange เหมาะกับงานโครงสร้างอาคาร งานก่อสร้างสะพาน คาน ตอนนี้ เหล็กไวด์แฟรงค์ มีแบบ เหล็กไพรเมอร์บอนด์ ทำสีกันสนิม Budget ซึ่งเป็นรุ่นถูกสุด หรือ เหล็กไพรเมอร์บอนด์ ทำสีกันสนิม Standard เป็นรุ่นระดับกลาง และรุ่น Premium ซึ่งเป็นรุ่นพรีเมี่ยมสุด ใช้สีทนทานสุด 


เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 100x50x5x7มม. 6 ม. 55.8กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 55.8 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 100x50x5x7มม. 9 ม. 83.7กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 83.7 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 100x50x5x7 มม. 12 ม. 111.6กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 111.6 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 148x100x6x9มม. 6 ม. 126.6กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 126.6 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 148x100x6x9มม. 9 ม. 189.9กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 189.9 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 148x100x6x9 มม. 12 ม. 253.2กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 253.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 150x75x5x7มม. 6 ม. 84กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 84.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 150x75x5x7มม. 9 ม. 126กก

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 126.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 150x75x5x7มม. 12 ม. 168กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 168.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 194x150x6x9มม. 6 ม. 183.6กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 183.6 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 194x150x6x9มม. 9 ม. 275.4กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 275.4 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 194x150x6x9 มม. 12 ม. 367.2กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 367.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 198x99x4.5x7มม. 6 ม. 109.2กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 109.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 198x99x4.5x7มม. 9 ม. 163.8กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 163.8 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 198x99x4.5x7มม. 12 ม. 218.4กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 218.4 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 200x100x5.5x8มม. 6 ม. 127.8กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 127.8 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 200x100x5.5x8มม. 9 ม. 191.7กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 191.7 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 200x100x5.5x8 มม. 12 ม. 255.6กก

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 255.6 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 244x175x7x11มม. 6 ม. 264.6กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 264.6 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 244x175x7x11มม. 9 ม. 396.9กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 396.9 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 244x175x7x11 มม. 12 ม. 529.2กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 529.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 248x124x5x8มม. 6 ม. 154.2กก

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 154.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 248x124x5x8มม. 9 ม. 231.3กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 231.3 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 248x124x5x8 มม. 12 ม. 308.4กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 308.4 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 250x125x6x9มม. 6 ม. 177.6กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 177.6 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 250x125x6x9มม. 9 ม. 266.4กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 266.4 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 250x125x6x9 มม. 12 ม. 355.2กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 355.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 294x200x8x12มม. 6 ม. 340.8กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 340.8 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 294x200x8x12มม. 9 ม. 511.2กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 511.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 294x200x8x12 มม. 12 ม. 681.6กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 681.6 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 298x149x5.5x8มม. 6 ม. 192กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 192.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 298x149x5.5x8มม. 9 ม. 288กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 288.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 298x149x5.5x8 มม. 12 ม. 384กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 384.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 300x150x6.5x9มม. 6 ม. 220.2กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 220.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 300x150x6.5x9มม. 9 ม. 330.3กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 330.3 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 300x150x6.5x9 มม. 12 ม. 440.4กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 440.4 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 346x174x6x9มม. 6 ม. 248.4กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 248.4 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 346x174x6x9มม. 9 ม. 372.6กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 372.6 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 346x174x6x9 มม. 12 ม. 496.8กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 496.8 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 350x175x7x11มม. 6 ม. 297.6กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 297.6 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 350x175x7x11มม. 9 ม. 446.4กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 446.4 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 350x175x7x11มม. 12 ม. 595.2กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 595.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 396x199x7x11มม. 6 ม. 339.6กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 339.6 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 396x199x7x11มม. 9 ม. 509.4กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 509.4 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 396x199x7x11มม. 12 ม. 679.2กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 679.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 400x200x8x13มม. 6 ม. 396กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 396.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 400x200x8x13มม. 9 ม. 594กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 594.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 400x200x8x13มม. 12 ม. 792กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 792.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 340x250x9x14มม. 6 ม. 478.2กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 478.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 340x250x9x14มม. 9 ม. 717.3กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 717.3 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 340x250x9x14 มม. 12 ม. 956.4กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 956.4 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 390x300x10x16มม. 6 ม. 642กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 642.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 390x300x10x16มม. 9 ม. 963กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 963.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 390x300x10x16 มม. 12 ม. 1284กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1284.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 440x300x11x18มม. 6 ม. 744กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 744.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 440x300x11x18มม. 9 ม. 1116กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1116.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 440x300x11x18 มม. 12 ม. 1488กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1488.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 450x200x9x14มม. 6 ม. 456กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 456.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 450x200x9x14มม. 9 ม. 684กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 684.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 450x200x9x14 มม. 12 ม. 912กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 912.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 456x200x10x17มม. 6 ม. 533.4กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 533.4 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 456x200x10x17มม. 9 ม. 800.1กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 800.1 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 456x200x10x17 มม. 12 ม. 1066.8กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1066.8 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 488x300x11x18มม. 6 ม. 768กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 768.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 488x300x11x18มม. 9 ม. 1152กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1152.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 488x300x11x18 มม. 12 ม. 1536กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1536.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 500x200x10x16มม. 6 ม. 537.6กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 537.6 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 500x200x10x16มม. 9 ม. 806.4กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 806.4 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 500x200x10x16 มม. 12 ม. 1075.2กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1075.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 588x300x12x20มม. 6 ม. 906กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 906.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 588x300x12x20มม. 9 ม. 1359กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1359.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 588x300x12x20 มม. 12 ม. 1812กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1812.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 600x200x11x17มม. 6 ม. 636กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 636.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 600x200x11x17มม. 9 ม. 954กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 954.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 600x200x11x17 มม. 12 ม. 1272กก

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1272.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 582x300x12x17มม. 6 ม. 822กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 822.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 582x300x12x17มม. 9 ม. 1233กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1233.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 582x300x12x17 มม. 12 ม. 1644กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1644.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 594x302x14x23มม. 6 ม. 1050กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1050.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 594x302x14x23มม. 9 ม. 1575กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1575.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 594x302x14x23 มม. 12 ม. 2100กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 2100.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 700x300x13x24มม. 6 ม. 1110กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1110.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 700x300x13x24มม. 9 ม. 1665กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1665.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 700x300x13x24 มม. 12 ม. 2220กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 2220.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 800x300x14x26มม. 6 ม. 1260กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1260.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 800x300x14x26มม. 9 ม. 1890กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1890.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 800x300x14x26 มม. 12 ม. 2520กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 2520.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 900x300x16x28มม. 6 ม. 1458กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1458.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 900x300x16x28มม. 9 ม. 2187กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 2187.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 900x300x16x28 มม. 12 ม. 2916กก

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 2916.0 กก.


Powered by MakeWebEasy.com