เหล็ก WF ไวด์แฟรงค์ SM520

คุณสมบัติสินค้า:

เหล็ก WF ไวด์แฟรงค์ SM520

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

เหล็กไวด์แฟรงค์ เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเหล็กโดยเฉพาะ และมีรูปร่างสวยงามในงานก่อสร้าง อีกทั้งยังให้ความคงทนสูงเพราะมีความแข็งแรงมาก  โดยขนาดที่ใช้จะมีความหลากหลาย ขึ้นกับหน้างานและตัวงานที่นำไปใช้  ลักษณะพิเศษของเหล็กไวด์แฟรงค์ ต่างจากเหล็กไอบีมคือส่วนของปีกเหล็ก และโคนปีกนั้นจะหนาเท่ากัน ดังนั้นจะสังเกตุได้ว่ามี รัศมีหรือ R เพียงตัวเดียว เหล็กไวด์แฟรงค์ จะเหมาะสำหรับงานโครงสร้างชนิดต่างๆ เช่น โรงงาน อาคารสูง เสาและโครงหลังคา เสาส่งไฟฟ้า

 

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 100x50x5x7มม. 6 ม. 55.8กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 55.8 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 100x50x5x7มม. 9 ม. 83.7กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 83.7 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 100x50x5x7 มม. 12 ม. 111.6กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 111.6 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 148x100x6x9มม. 6 ม. 126.6กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 126.6 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 148x100x6x9มม. 9 ม. 189.9กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 189.9 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 148x100x6x9 มม. 12 ม. 253.2กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 253.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 150x75x5x7มม. 6 ม. 84กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 84.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 150x75x5x7มม. 9 ม. 126กก

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 126.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 150x75x5x7มม. 12 ม. 168กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 168.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 194x150x6x9มม. 6 ม. 183.6กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 183.6 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 194x150x6x9มม. 9 ม. 275.4กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 275.4 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 194x150x6x9 มม. 12 ม. 367.2กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 367.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 198x99x4.5x7มม. 6 ม. 109.2กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 109.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 198x99x4.5x7มม. 9 ม. 163.8กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 163.8 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 198x99x4.5x7มม. 12 ม. 218.4กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 218.4 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 200x100x5.5x8มม. 6 ม. 127.8กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 127.8 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 200x100x5.5x8มม. 9 ม. 191.7กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 191.7 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 200x100x5.5x8 มม. 12 ม. 255.6กก

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 255.6 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 244x175x7x11มม. 6 ม. 264.6กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 264.6 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 244x175x7x11มม. 9 ม. 396.9กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 396.9 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 244x175x7x11 มม. 12 ม. 529.2กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 529.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 248x124x5x8มม. 6 ม. 154.2กก

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 154.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 248x124x5x8มม. 9 ม. 231.3กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 231.3 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 248x124x5x8 มม. 12 ม. 308.4กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 308.4 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 250x125x6x9มม. 6 ม. 177.6กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 177.6 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 250x125x6x9มม. 9 ม. 266.4กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 266.4 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 250x125x6x9 มม. 12 ม. 355.2กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 355.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 294x200x8x12มม. 6 ม. 340.8กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 340.8 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 294x200x8x12มม. 9 ม. 511.2กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 511.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 294x200x8x12 มม. 12 ม. 681.6กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 681.6 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 298x149x5.5x8มม. 6 ม. 192กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 192.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 298x149x5.5x8มม. 9 ม. 288กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 288.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 298x149x5.5x8 มม. 12 ม. 384กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 384.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 300x150x6.5x9มม. 6 ม. 220.2กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 220.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 300x150x6.5x9มม. 9 ม. 330.3กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 330.3 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 300x150x6.5x9 มม. 12 ม. 440.4กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 440.4 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 346x174x6x9มม. 6 ม. 248.4กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 248.4 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 346x174x6x9มม. 9 ม. 372.6กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 372.6 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 346x174x6x9 มม. 12 ม. 496.8กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 496.8 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 350x175x7x11มม. 6 ม. 297.6กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 297.6 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 350x175x7x11มม. 9 ม. 446.4กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 446.4 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 350x175x7x11มม. 12 ม. 595.2กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 595.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 396x199x7x11มม. 6 ม. 339.6กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 339.6 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 396x199x7x11มม. 9 ม. 509.4กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 509.4 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 396x199x7x11มม. 12 ม. 679.2กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 679.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 400x200x8x13มม. 6 ม. 396กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 396.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 400x200x8x13มม. 9 ม. 594กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 594.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 400x200x8x13มม. 12 ม. 792กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 792.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 340x250x9x14มม. 6 ม. 478.2กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 478.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 340x250x9x14มม. 9 ม. 717.3กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 717.3 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 340x250x9x14 มม. 12 ม. 956.4กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 956.4 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 390x300x10x16มม. 6 ม. 642กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 642.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 390x300x10x16มม. 9 ม. 963กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 963.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 390x300x10x16 มม. 12 ม. 1284กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1284.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 440x300x11x18มม. 6 ม. 744กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 744.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 440x300x11x18มม. 9 ม. 1116กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1116.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 440x300x11x18 มม. 12 ม. 1488กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1488.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 450x200x9x14มม. 6 ม. 456กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 456.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 450x200x9x14มม. 9 ม. 684กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 684.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 450x200x9x14 มม. 12 ม. 912กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 912.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 456x200x10x17มม. 6 ม. 533.4กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 533.4 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 456x200x10x17มม. 9 ม. 800.1กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 800.1 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 456x200x10x17 มม. 12 ม. 1066.8กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1066.8 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 488x300x11x18มม. 6 ม. 768กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 768.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 488x300x11x18มม. 9 ม. 1152กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1152.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 488x300x11x18 มม. 12 ม. 1536กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1536.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 500x200x10x16มม. 6 ม. 537.6กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 537.6 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 500x200x10x16มม. 9 ม. 806.4กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 806.4 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 500x200x10x16 มม. 12 ม. 1075.2กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1075.2 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 588x300x12x20มม. 6 ม. 906กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 906.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 588x300x12x20มม. 9 ม. 1359กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1359.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 588x300x12x20 มม. 12 ม. 1812กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1812.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 600x200x11x17มม. 6 ม. 636กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 636.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 600x200x11x17มม. 9 ม. 954กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 954.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 600x200x11x17 มม. 12 ม. 1272กก

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1272.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 582x300x12x17มม. 6 ม. 822กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 822.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 582x300x12x17มม. 9 ม. 1233กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1233.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 582x300x12x17 มม. 12 ม. 1644กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1644.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 594x302x14x23มม. 6 ม. 1050กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1050.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 594x302x14x23มม. 9 ม. 1575กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1575.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 594x302x14x23 มม. 12 ม. 2100กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 2100.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 700x300x13x24มม. 6 ม. 1110กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1110.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 700x300x13x24มม. 9 ม. 1665กก. 

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1665.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 700x300x13x24 มม. 12 ม. 2220กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 2220.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 800x300x14x26มม. 6 ม. 1260กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1260.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 800x300x14x26มม. 9 ม. 1890กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1890.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 800x300x14x26 มม. 12 ม. 2520กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 2520.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 900x300x16x28มม. 6 ม. 1458กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 1458.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 900x300x16x28มม. 9 ม. 2187กก.

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 2187.0 กก.

เหล็ก WF SM520 ไวด์แฟลงจ์ 900x300x16x28 มม. 12 ม. 2916กก

 • ขนาด SM520 น้ำหนักเท่ากัน คุณภาพเหล็กสูงกว่า ประหยัดโครงสร้างกว่า
  น้ำหนัก 2916.0 กก.

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้