เหล็ก WF ไวด์แฟรงค์

เหล็ก WF ไวด์แฟรงค์

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538

เหล็กไวด์แฟลงจ์ WF มอก. 
  ในบ้านเรามักรวมเหล็กประเภทนี้อยู่ใน มอก. ของ H-Beam เนื่องจากมีการผลิตที่เหมือนกัน สิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดของเหล็กไวด้แฟลงจ์ เมื่อเทียบกับ เอชบีม ก็คือขนาด บริเวณ Web และ Flange ที่ไม่เท่ากันของเหล็ก Wide Flange เหมาะกับงานโครงสร้างอาคาร งานก่อสร้างสะพาน คาน ตอนนี้ เหล็กไวด์แฟรงค์ มีแบบ เหล็กไพรเมอร์บอนด์ ทำสีกันสนิม Budget ซึ่งเป็นรุ่นถูกสุด หรือ เหล็กไพรเมอร์บอนด์ ทำสีกันสนิม Standard เป็นรุ่นระดับกลาง และรุ่น Premium ซึ่งเป็นรุ่นพรีเมี่ยมสุด ใช้สีทนทานสุด 


 เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 100x50x5x7มม. 6 ม. 55.8กก.

 • ขนาด 100x50x5x7 มม. 6 ม. 55.8 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 55.8 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 100x50x5x7มม. 9 ม. 83.7กก.

 • ขนาด 100x50x5x7 มม. 9 ม. 83.7 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 83.7 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 100x50x5x7 มม. 12 ม. 111.6กก.

 • ขนาด 100x50x5x7 มม. 12 ม. 111.6 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 111.6 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 148x100x6x9มม. 6 ม. 126.6กก. 

 • ขนาด 148x100x6x9 มม. 6 ม. 126.6 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 126.6 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 148x100x6x9มม. 9 ม. 189.9กก.

 • ขนาด 148x100x6x9 มม. 9 ม. 189.9 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 189.9 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 148x100x6x9 มม. 12 ม. 253.2กก.

 • ขนาด 148x100x6x9 มม. 12 ม. 253.2 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 253.2 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 150x75x5x7มม. 6 ม. 84กก.

 • ขนาด 150x75x5x7 มม. 6 ม. 84 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 84.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 150x75x5x7มม. 9 ม. 126กก.

 • ขนาด 150x75x5x7 มม. 9 ม. 126 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 126.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 150x75x5x7 มม. 12 ม. 168กก. 

 • ขนาด 150x75x5x7 มม. 12 ม. 168 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 168.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 194x150x6x9มม. 6 ม. 183.6กก.

 • ขนาด 194x150x6x9 มม. 6 ม. 183.6 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 183.6 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 194x150x6x9มม. 9 ม. 275.4กก. 

 • ขนาด 194x150x6x9 มม. 9 ม. 275.4 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 275.4 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 194x150x6x9 มม. 12 ม. 367.2กก

 • ขนาด 194x150x6x9 มม. 12 ม. 367.2 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 367.2 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 198x99x4.5x7มม. 6 ม. 109.2กก.

 • ขนาด 198x99x4.5x7 มม. 6 ม. 109.2 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 109.2 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 198x99x4.5x7มม. 9 ม. 163.8กก.

 • ขนาด 198x99x4.5x7 มม. 9 ม. 163.8 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 163.8 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 198x99x4.5x7 มม. 12 ม. 218.4กก.

 • ขนาด 198x99x4.5x7 มม. 12 ม. 218.4 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 218.4 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 200x100x5.5x8มม. 6 ม. 127.8กก

 • ขนาด 200x100x5.5x8 มม. 6 ม. 127.8 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 127.8 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 200x100x5.5x8มม. 9 ม. 191.7กก.

 • ขนาด 200x100x5.5x8 มม. 9 ม. 191.7 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 191.7 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 200x100x5.5x8 มม. 12 ม. 255.6กก.

 • ขนาด 200x100x5.5x8 มม. 12 ม. 255.6 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 255.6 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 244x175x7x11มม. 6 ม. 264.6กก.

 • ขนาด 244x175x7x11 มม. 6 ม. 264.6 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 264.6 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 244x175x7x11มม. 9 ม. 396.9กก. 

 • ขนาด 244x175x7x11 มม. 9 ม. 396.9 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 396.9 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 244x175x7x11 มม. 12 ม. 529.2กก.

 • ขนาด 244x175x7x11 มม. 12 ม. 529.2 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 529.2 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 248x124x5x8มม. 6 ม. 154.2กก.

 • ขนาด 248x124x5x8 มม. 6 ม. 154.2 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 154.2 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 248x124x5x8มม. 9 ม. 231.3กก.

 • ขนาด 248x124x5x8 มม. 9 ม. 231.3 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 231.3 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 248x124x5x8 มม. 12 ม. 308.4กก.

 • ขนาด 248x124x5x8 มม. 12 ม. 308.4 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 308.4 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 250x125x6x9มม. 6 ม. 177.6กก.

 • ขนาด 250x125x6x9 มม. 6 ม. 177.6 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 177.6 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 250x125x6x9มม. 9 ม. 266.4กก.

 • ขนาด 250x125x6x9 มม. 9 ม. 266.4 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 266.4 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 250x125x6x9 มม. 12 ม. 355.2กก.

 • ขนาด 250x125x6x9 มม. 12 ม. 355.2 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 355.2 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 294x200x8x12มม. 6 ม. 340.8กก.

 • ขนาด 294x200x8x12 มม. 6 ม. 340.8 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 340.8 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 294x200x8x12มม. 9 ม. 511.2กก. 

 • ขนาด 294x200x8x12 มม. 9 ม. 511.2 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 511.2 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 294x200x8x12 มม. 12 ม. 681.6กก. 

 • ขนาด 294x200x8x12 มม. 12 ม. 681.6 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 681.6 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 298x149x5.5x8มม. 6 ม. 192กก. 

 • ขนาด 298x149x5.5x8 มม. 6 ม. 192 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 192.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 298x149x5.5x8มม. 9 ม. 288กก.

 • ขนาด 298x149x5.5x8 มม. 9 ม. 288 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 288.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 298x149x5.5x8 มม. 12 ม. 384กก.

 • ขนาด 298x149x5.5x8 มม. 12 ม. 384 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 384.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 300x150x6.5x9มม. 6 ม. 220.2กก.

 • ขนาด 300x150x6.5x9 มม. 6 ม. 220.2 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 220.2 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 300x150x6.5x9มม. 9 ม. 330.3กก.

 • ขนาด 300x150x6.5x9 มม. 9 ม. 330.3 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 330.3 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 300x150x6.5x9 มม. 12 ม. 440.4กก.

 • ขนาด 300x150x6.5x9 มม. 12 ม. 440.4 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 440.4 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 346x174x6x9มม. 6 ม. 248.4กก.

 • ขนาด 346x174x6x9 มม. 6 ม. 248.4 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 248.4 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 346x174x6x9มม. 9 ม. 372.6กก.

 • ขนาด 346x174x6x9 มม. 9 ม. 372.6 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 372.6 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 346x174x6x9 มม. 12 ม. 496.8กก.

 • ขนาด 346x174x6x9 มม. 12 ม. 496.8 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 496.8 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 350x175x7x11มม. 6 ม. 297.6กก.

 • ขนาด 350x175x7x11 มม. 6 ม. 297.6 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 297.6 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 350x175x7x11มม. 9 ม. 446.4กก. 

 • ขนาด 350x175x7x11 มม. 9 ม. 446.4 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 446.4 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 350x175x7x11มม. 12 ม. 595.2กก.

 • ขนาด 350x175x7x11 มม. 12 ม. 595.2 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 595.2 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 396x199x7x11มม. 6 ม. 339.6กก.

 • ขนาด 396x199x7x11 มม. 6 ม. 339.6 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 339.6 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 396x199x7x11มม. 9 ม. 509.4กก.

 • ขนาด 396x199x7x11 มม. 9 ม. 509.4 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 509.4 กก

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 396x199x7x11มม. 12 ม. 679.2กก. 

 • ขนาด 396x199x7x11 มม. 12 ม. 679.2 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 679.2 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 400x200x8x13มม. 6 ม. 396กก.

 • ขนาด 400x200x8x13 มม. 6 ม. 396 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 396.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 400x200x8x13มม. 9 ม. 594กก. 

 • ขนาด 400x200x8x13 มม. 9 ม. 594 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 594.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 400x200x8x13 มม. 12 ม. 792กก. 

 • ขนาด 400x200x8x13 มม. 12 ม. 792 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 792.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 340x250x9x14มม. 6 ม. 478.2กก. 

 • ขนาด 340x250x9x14 มม. 6 ม. 478.2 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 478.2 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 340x250x9x14มม. 9 ม. 717.3กก.

 • ขนาด 340x250x9x14 มม. 9 ม. 717.3 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 717.3 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 340x250x9x14 มม. 12 ม. 956.4กก.

 • ขนาด 340x250x9x14 มม. 12 ม. 956.4 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 956.4 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 390x300x10x16มม. 6 ม. 642กก. 

 • ขนาด 390x300x10x16 มม. 6 ม. 642 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 642.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 390x300x10x16มม. 9 ม. 963กก.

 • ขนาด 390x300x10x16 มม. 9 ม. 963 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 963.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 390x300x10x16 มม. 12 ม. 1284กก.

 • ขนาด 390x300x10x16 มม. 12 ม. 1284 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1284.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 440x300x11x18มม. 6 ม. 744กก.

 • ขนาด 440x300x11x18 มม. 6 ม. 744 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 744.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 440x300x11x18มม. 9 ม. 1116กก.

 • ขนาด 440x300x11x18 มม. 9 ม. 1116 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1116.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 440x300x11x18 มม. 12 ม. 1488กก.

 • ขนาด 440x300x11x18 มม. 12 ม. 1488 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1488.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 450x200x9x14มม. 6 ม. 456กก.

 • ขนาด 450x200x9x14 มม. 6 ม. 456 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 456.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 450x200x9x14มม. 9 ม. 684กก.

 • ขนาด 450x200x9x14 มม. 9 ม. 684 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 684.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 450x200x9x14 มม. 12 ม. 912กก

 • ขนาด 450x200x9x14 มม. 12 ม. 912 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 912.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 456x200x10x17มม. 6 ม. 533.4กก.

 • ขนาด 456x200x10x17 มม. 6 ม. 533.4 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 533.4 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 456x200x10x17มม. 9 ม. 800.1กก. 

 • ขนาด 456x200x10x17 มม. 9 ม. 800.1 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 800.1 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 456x200x10x17 มม. 12 ม. 1066.8กก. 

 • ขนาด 456x200x10x17 มม. 12 ม. 1066.8 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1066.8 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 488x300x11x18มม. 6 ม. 768กก

 • ขนาด 488x300x11x18 มม. 6 ม. 768 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 768.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 488x300x11x18มม. 9 ม. 1152กก.

 • ขนาด 488x300x11x18 มม. 9 ม. 1152 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1152.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 488x300x11x18 มม. 12 ม. 1536กก.

 • ขนาด 488x300x11x18 มม. 12 ม. 1536 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1536.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 500x200x10x16มม. 6 ม. 537.6กก.

 • ขนาด 500x200x10x16 มม. 6 ม. 537.6 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 537.6 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 500x200x10x16มม. 9 ม. 806.4กก. 

 • ขนาด 500x200x10x16 มม. 9 ม. 806.4 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 806.4 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 500x200x10x16 มม. 12 ม. 1075.2กก.

 • ขนาด 500x200x10x16 มม. 12 ม. 1075.2 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1075.2 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 588x300x12x20มม. 6 ม. 906กก.

 • ขนาด 588x300x12x20 มม. 6 ม. 906 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 906.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 588x300x12x20มม. 9 ม. 1359กก. 

 • ขนาด 588x300x12x20 มม. 9 ม. 1359 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1359.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 588x300x12x20 มม. 12 ม. 1812กก.

 • ขนาด 588x300x12x20 มม. 12 ม. 1812 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1812.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 600x200x11x17มม. 6 ม. 636กก. 

 • ขนาด 600x200x11x17 มม. 6 ม. 636 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 636.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 600x200x11x17มม. 9 ม. 954กก

 • ขนาด 600x200x11x17 มม. 9 ม. 954 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 954.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 600x200x11x17 มม. 12 ม. 1272กก.

 • ขนาด 600x200x11x17 มม. 12 ม. 1272 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1272.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 582x300x12x17มม. 6 ม. 822กก.

 • ขนาด 582x300x12x17 มม. 6 ม. 822 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 822.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 582x300x12x17มม. 9 ม. 1233กก. 

 • ขนาด 582x300x12x17 มม. 9 ม. 1233 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1233.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 582x300x12x17 มม. 12 ม. 1644กก.

 • ขนาด 582x300x12x17 มม. 12 ม. 1644 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1644.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 594x302x14x23มม. 6 ม. 1050กก.

 • ขนาด 594x302x14x23 มม. 6 ม. 1050 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1050.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 594x302x14x23มม. 9 ม. 1575กก.

 • ขนาด 594x302x14x23 มม. 9 ม. 1575 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1575.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 594x302x14x23 มม. 12 ม. 2100กก.

 • ขนาด 594x302x14x23 มม. 12 ม. 2100 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 2100.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 700x300x13x24มม. 6 ม. 1110กก. 

 • ขนาด 700x300x13x24 มม. 6 ม. 1110 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1110.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 700x300x13x24มม. 9 ม. 1665กก. 

 • ขนาด 700x300x13x24 มม. 9 ม. 1665 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1665.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 700x300x13x24 มม. 12 ม. 2220กก.

 • ขนาด 700x300x13x24 มม. 12 ม. 2220 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 2220.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 800x300x14x26มม. 6 ม. 1260กก.

 • ขนาด 800x300x14x26 มม. 6 ม. 1260 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1260.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 800x300x14x26มม. 9 ม. 1890กก.

 • ขนาด 800x300x14x26 มม. 9 ม. 1890 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1890.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 800x300x14x26 มม. 12 ม. 2520กก.

 • ขนาด 800x300x14x26 มม. 12 ม. 2520 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 2520.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 900x300x16x28มม. 6 ม. 1458กก. 

 • ขนาด 900x300x16x28 มม. 6 ม. 1458 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 1458.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 900x300x16x28มม. 9 ม. 2187กก. 

 • ขนาด 900x300x16x28 มม. 9 ม. 2187 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 2187.0 กก.

เหล็ก WF ไวด์แฟลงจ์ SS400 900x300x16x28 มม. 12 ม. 2916กก. 

 • ขนาด 900x300x16x28 มม. 12 ม. 2916 กก. SS400 ของ SYS คุณภาพ มอก. 100%
  น้ำหนัก 2916.0 กก.


Powered by MakeWebEasy.com