เหล็ก WF ไวด์แฟรงค์ SYS PB กันสนิม รุ่นพรีเมี่ยม(3) Premium

คุณสมบัติสินค้า:

เหล็ก WF ไวด์แฟรงค์ SYS PB กันสนิม รุ่นพรีเมี่ยม(3) Premium

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%


 เหล็กไวด์แฟรงค์ เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเหล็กโดยเฉพาะ และมีรูปร่างสวยงามในงานก่อสร้าง อีกทั้งยังให้ความคงทนสูงเพราะมีความแข็งแรงมาก  โดยขนาดที่ใช้จะมีความหลากหลาย ขึ้นกับหน้างานและตัวงานที่นำไปใช้  ลักษณะพิเศษของเหล็กไวด์แฟรงค์ ต่างจากเหล็กไอบีมคือส่วนของปีกเหล็ก และโคนปีกนั้นจะหนาเท่ากัน ดังนั้นจะสังเกตุได้ว่ามี รัศมีหรือ R เพียงตัวเดียว เหล็กไวด์แฟรงค์ จะเหมาะสำหรับงานโครงสร้างชนิดต่างๆ เช่น โรงงาน อาคารสูง เสาและโครงหลังคา เสาส่งไฟฟ้า

 

 WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 100x50x5มม. 6 ม. 55.8 กก.

 • ขนาด ขนาด 100x50x5มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:5 t2:7 นน. 9.3 กก./ม. น้ำหนัก 55.8 กก.

 WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 150x75x5มม. 6 ม. 84 กก.

 • ขนาด ขนาด 150x75x5มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:5 t2:7 นน. 14 กก./ม. น้ำหนัก 84.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 150x100x6มม. 6 ม. 126.6 กก.

 • ขนาด ขนาด 148x100x6มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:6 t2:9 นน. 21.1 กก./ม. น้ำหนัก 126.6 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 175x90x5มม. 6 ม. 108.6 กก.

 • ขนาด ขนาด 175x90x5มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:5 t2:8 นน. 18.1 กก./ม. น้ำหนัก 108.6 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 200x100x4.5มม. 6 ม. 109.2 กก.

 • ขนาด ขนาด 198x99x4.5มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:4.5 t2:7 นน. 18.2 กก./ม. น้ำหนัก 109.2 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 200x100x5.5มม. 6 ม. 127.8 กก.

 • ขนาด ขนาด 200x100x5.5มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:5.5 t2:8 นน. 21.3 กก./ม. น้ำหนัก 127.8 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 200x150x6มม. 6 ม. 183.6 กก. 

 • ขนาด ขนาด 194x150x6มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:6 t2:9 นน. 30.6 กก./ม. น้ำหนัก 183.6 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 250x125x5มม. 6 ม. 154.2 กก.

 • ขนาด ขนาด 248x124x5มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:5 t2:8 นน. 25.7 กก./ม. น้ำหนัก 154.2 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 250x125x6มม. 6 ม. 177.6 กก.

 • ขนาด ขนาด 250x125x6มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:6 t2:9 นน. 29.6 กก./ม. น้ำหนัก 177.6 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 250x175x7มม. 6 ม. 264.6 กก.

 • ขนาด ขนาด 244x175x7มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:7 t2:11 นน. 44.1 กก./ม. น้ำหนัก 264.6 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 300x150x5.5มม. 6 ม. 192 กก.

 • ขนาด ขนาด 298x149x5.5มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:5.5 t2:8 นน. 32 กก./ม. น้ำหนัก 192.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 300x150x6.5มม. 6 ม. 220.2 กก.

 • ขนาด ขนาด 300x150x6.5มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:6.5 t2:9 นน. 36.7 กก./ม. น้ำหนัก 220.2 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 300x200x8มม. 6 ม. 340.8 กก. 

 • ขนาด ขนาด 294x200x8มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:8 t2:12 นน. 56.8 กก./ม. น้ำหนัก 340.8 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 300x200x9มม. 6 ม. 392.4 กก.

 • ขนาด ขนาด 298x201x9มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:9 t2:14 นน. 65.4 กก./ม. น้ำหนัก 392.4 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 350x175x6มม. 6 ม. 248.4 กก. 

 • ขนาด ขนาด 346x174x6มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:6 t2:9 นน. 41.4 กก./ม. น้ำหนัก 248.4 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 350x175x7มม. 6 ม. 297.6 กก.

 • ขนาด ขนาด 350x175x7มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:7 t2:11 นน. 49.6 กก./ม. น้ำหนัก 297.6 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 350x175x8มม. 6 ม. 346.8 กก.

 • ขนาด ขนาด 354x176x8มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:8 t2:13 นน. 57.8 กก./ม. น้ำหนัก 346.8 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 350x250x8มม. 6 ม. 415.2 กก.

 • ขนาด ขนาด 336x249x8มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:8 t2:12 นน. 69.2 กก./ม. น้ำหนัก 415.2 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 350x250x9มม. 6 ม. 478.2 กก.

 • ขนาด ขนาด 340x250x9มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:9 t2:14 นน. 79.7 กก./ม. น้ำหนัก 478.2 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 400x200x7มม. 6 ม. 339.6 กก.

 • ขนาด ขนาด 396x199x7มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:7 t2:11 นน. 56.6 กก./ม. น้ำหนัก 339.6 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 400x200x8มม. 6 ม. 396 กก.

 • ขนาด ขนาด 400x200x8มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:8 t2:13 นน. 66 กก./ม. น้ำหนัก 396.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 400x200x9มม. 6 ม. 453 กก. 

 • ขนาด ขนาด 404x201x9มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:9 t2:15 นน. 75.5 กก./ม. น้ำหนัก 453.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 400x300x9มม. 6 ม. 565.8 กก.

 • ขนาด ขนาด 386x299x9มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:9 t2:14 นน. 94.3 กก./ม. น้ำหนัก 565.8 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 400x300x10มม. 6 ม. 642 กก. 

 • ขนาด ขนาด 390x300x10มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:10 t2:16 นน. 107 กก./ม. น้ำหนัก 642.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 450x200x8มม. 6 ม. 397.2 กก.

 • ขนาด ขนาด 446x199x8มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:8 t2:12 นน. 66.2 กก./ม. น้ำหนัก 397.2 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 450x200x9มม. 6 ม. 456 กก.

 • ขนาด ขนาด 450x200x9มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:9 t2:14 นน. 76 กก./ม. น้ำหนัก 456.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 450x200x10มม. 6 ม. 533.4 กก. 

 • ขนาด ขนาด 456x201x10มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:10 t2:17 นน. 88.9 กก./ม. น้ำหนัก 533.4 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 450x300x10มม. 6 ม. 636 กก.

 • ขนาด ขนาด 434x299x10มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:10 t2:15 นน. 106 กก./ม. น้ำหนัก 636.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 450x300x11มม. 6 ม. 744 กก.

 • ขนาด ขนาด 440x300x11มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:11 t2:18 นน. 124 กก./ม. น้ำหนัก 744.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 450x300x13มม. 6 ม. 870 กก.

 • ขนาด ขนาด 446x302x13มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:13 t2:21 นน. 145 กก./ม. น้ำหนัก 870.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 500x200x9มม. 6 ม. 477 กก.

 • ขนาด ขนาด 496x199x9มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:9 t2:14 นน. 79.5 กก./ม. น้ำหนัก 477.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 500x200x10มม. 6 ม. 537.6 กก.

 • ขนาด ขนาด 500x200x10มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:10 t2:16 นน. 89.6 กก./ม. น้ำหนัก 537.6 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 500x200x11มม. 6 ม. 618 กก.

 • ขนาด ขนาด 506x201x11มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:11 t2:19 นน. 103 กก./ม. น้ำหนัก 618.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 500x300x11มม. 6 ม. 684 กก.

 • ขนาด ขนาด 482x300x11มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:11 t2:15 นน. 114 กก./ม. น้ำหนัก 684.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 500x300x11มม. 6 ม. 768 กก.

 • ขนาด ขนาด 488x300x11มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:11 t2:18 นน. 128 กก./ม. น้ำหนัก 768.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 500x300x13มม. 6 ม. 900 กก.

 • ขนาด ขนาด 494x302x13มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:13 t2:21 นน. 150 กก./ม. น้ำหนัก 900.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 600x200x10มม. 6 ม. 567.6 กก. 

 • ขนาด ขนาด 596x199x10มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:10 t2:15 นน. 94.6 กก./ม.
  น้ำหนัก 567.6 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 600x200x11มม. 6 ม. 636 กก.

 • ขนาด ขนาด 600x200x11มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:11 t2:17 นน. 106 กก./ม.
  น้ำหนัก 636.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 600x200x12มม. 6 ม. 720 กก.

 • ขนาด ขนาด 606x201x12มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:12 t2:20 นน. 120 กก./ม.
  น้ำหนัก 720.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 600x200x13มม. 6 ม. 804 กก.

 • ขนาด ขนาด 612x202x13มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:13 t2:23 นน. 134 กก./ม.
  น้ำหนัก 804.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 600x300x12มม. 6 ม. 822 กก.

 • ขนาด ขนาด 582x300x12มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:12 t2:17 นน. 137 กก./ม.
  น้ำหนัก 822.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 600x300x12มม. 6 ม. 906 กก. 

 • ขนาด ขนาด 588x300x12มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:12 t2:20 นน. 151 กก./ม.
  น้ำหนัก 906.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 600x300x14มม. 6 ม. 1050 กก.

 • ขนาด ขนาด 594x302x14มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:14 t2:23 นน. 175 กก./ม.
  น้ำหนัก 1050.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 700x300x13มม. 6 ม. 996 กก. 

 • ขนาด ขนาด 692x300x13มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:13 t2:20 นน. 166 กก./ม.
  น้ำหนัก 996.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 700x300x13มม. 6 ม. 1110 กก.

 • ขนาด ขนาด 700x300x13มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:13 t2:24 นน. 185 กก./ม.
  น้ำหนัก 1110.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 800x300x14มม. 6 ม. 1146 กก.

 • ขนาด ขนาด 792x300x14มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:14 t2:22 นน. 191 กก./ม.
  น้ำหนัก 1146.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 800x300x14มม. 6 ม. 1260 กก.

 • ขนาด ขนาด 800x300x14มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:14 t2:26 นน. 210 กก./ม.
  น้ำหนัก 1260.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 900x300x15มม. 6 ม. 1278 กก.

 • ขนาด ขนาด 890x299x15มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:15 t2:23 นน. 213 กก./ม.
  น้ำหนัก 1278.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 900x300x16มม. 6 ม. 1458 กก.

 • ขนาด ขนาด 900x300x16มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:16 t2:28 นน. 243 กก./ม.
  น้ำหนัก 1458.0 กก.

WF กันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 900x300x18มม. 6 ม. 1716 กก.

 • ขนาด ขนาด 912x302x18มม. ผิวสะอาดมากที่สุด เคลือบด้วยสีกันสนิมแบบหนาที่สุด 100 ไมครอน เหมาะมากกับพื้นที่ใกล้ทะเล/สารเคมีสูง เหล็ก มอก. t1:18 t2:34 นน. 286 กก./ม.
  น้ำหนัก 1716.0 กก.

WF ไวด์แฟลงจ์ ป้องกันสนิม SYS PB Premium พรีเมี่ยม 450x200x9x14 มม. 12 ม. 912 กก.

 • ขนาด Made to Order สินค้าสั่งผลิต ขั้นต่ำ 10 ตัน เคลือบเสร็จจากโรงงาน
  น้ำหนัก 912.0 กก.

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้