ท่อกลม ดำ JIS STK400

ท่อกลม ดำ JIS STK400

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 1 นิ้ว OD. 34.00 มม. 2.3 มม. 10.81กก. .

 • ขนาด นน.จริง +-10.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 10.81 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 1/2 นิ้ว OD. 21.70 มม. 2 มม. 5.83กก.

 • ขนาด นน.จริง +-5.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 5.83 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 1 1/2 นิ้ว OD. 48.60 มม. 2.3 มม. 15.8กก.

 • ขนาด นน.จริง +-15.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 15.8 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 1 1/2 นิ้ว OD. 48.60 มม. 2.5 มม. 17.06กก.

 • ขนาด นน.จริง +-17 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 17.06 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 1 1/2 นิ้ว OD. 48.60 มม. 2.8 มม. 18.99กก.

 • ขนาด นน.จริง +-18.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 18.99 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 1 1/2 นิ้ว OD. 48.60 มม. 3.2 มม. 21.51กก.

 • ขนาด นน.จริง +-21 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 21.51 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 1 1/4 นิ้ว OD. 42.70 มม. 2.3 มม. 13.76กก.

 • ขนาด นน.จริง +-13.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 13.76 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 1 1/4 นิ้ว OD. 42.70 มม. 2.5 มม. 14.9กก.

 • ขนาด นน.จริง +-14.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 14.9 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 2 นิ้ว OD. 60.50 มม. 2.3 มม. 19.83กก.

 • ขนาด นน.จริง +-19.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 19.83 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 2 นิ้ว OD. 60.50 มม. 3.2 มม. 27.16กก.

 • ขนาด นน.จริง +-27 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 27.16 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 2 นิ้ว OD. 60.50 มม. 4 มม. 33.46กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-33 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 33.46 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 2 1/2 นิ้ว OD. 76.30 มม. 2.8 มม. 30.52กก.

 • ขนาด นน.จริง +-30 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 30.52 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 2 1/2 นิ้ว OD. 76.30 มม. 3.2 มม. 34.67กก.

 • ขนาด นน.จริง +-34 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 34.67 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 2 1/2 นิ้ว OD. 76.30 มม. 4 มม. 42.84กก.

 • ขนาด นน.จริง +-42 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 42.84 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 3 นิ้ว OD. 89.10 มม. 2.8 มม. 35.81กก.

 • ขนาด นน.จริง +-35 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 35.81 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 3 นิ้ว OD. 89.10 มม. 3.2 มม. 40.73กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-40 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 40.73 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 3 1/2 นิ้ว OD. 101.60 มม. 3.2 มม. 46.62กก.

 • ขนาด นน.จริง +-46 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 46.62 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 3 1/2 นิ้ว OD. 101.60 มม. 4 มม. 57.86กก.

 • ขนาด นน.จริง +-57 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 57.86 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 3 1/2 นิ้ว OD. 101.60 มม. 5 มม. 71.5กก.

 • ขนาด นน.จริง +-71 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 71.5 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 3/4 นิ้ว OD. 27.20 มม. 2 มม. 7.45กก.

 • ขนาด นน.จริง +-7.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 7.45 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 3/4 นิ้ว OD. 27.20 มม. 2.3 มม. 8.47กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-8.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 8.47 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 4 นิ้ว OD. 114.30 มม. 3.2 มม. 52.69กก.

 • ขนาด นน.จริง +-52 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 52.69 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 4 นิ้ว OD. 114.30 มม. 3.5 มม. 57.44กก.

 • ขนาด นน.จริง +-57 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 57.44 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 4 นิ้ว OD. 114.30 มม. 4.5 มม. 73.3กก.

 • ขนาด นน.จริง +-73 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 73.3 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 5 นิ้ว OD. 139.80 มม. 3.6 มม. 72.7กก.

 • ขนาด นน.จริง +-72 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 72.7 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 5 นิ้ว OD. 139.80 มม. 4 มม. 80.51กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-80 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 80.51 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 5 นิ้ว OD. 139.80 มม. 4.5 มม. 90.12กก.

 • ขนาด นน.จริง +-90 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 90.12 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 5 นิ้ว OD. 139.80 มม. 6 มม. 118.96กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-118 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 118.96 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 6 นิ้ว OD. 165.20 มม. 4.5 มม. 106.94กก.

 • ขนาด นน.จริง +-106 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 106.94 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 6 นิ้ว OD. 165.20 มม. 5 มม. 118.96กก.

 • ขนาด นน.จริง +-118 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 118.96 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 6 นิ้ว OD. 165.20 มม. 6 มม. 141.76กก.

 • ขนาด นน.จริง +-141 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 141.76 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 6 นิ้ว OD. 165.20 มม. 7.1 มม. 166.42กก.

 • ขนาด นน.จริง +-166 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 166.42 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 7 นิ้ว OD. 190.70 มม. 4.5 มม. 124.37กก.

 • ขนาด นน.จริง +-124 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:10 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 124.37 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 7 นิ้ว OD. 190.70 มม. 6 มม. 164.02กก.

 • ขนาด นน.จริง +-164 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:10 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 164.02 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 8 นิ้ว OD. 216.30 มม. 4.5 มม. 141.19กก.

 • ขนาด นน.จริง +-141 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:10 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 141.19 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 8 นิ้ว OD. 216.30 มม. 5.8 มม. 180.84กก.

 • ขนาด นน.จริง +-180 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:10 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 180.84 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 8 นิ้ว OD. 216.30 มม. 6 มม. 186.85กก.

 • ขนาด นน.จริง +-186 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:10 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 186.85 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 8 นิ้ว OD. 216.30 มม. 7 มม. 216.89กก.

 • ขนาด นน.จริง +-216 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:10 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 216.89 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 8 นิ้ว OD. 216.30 มม. 8 มม. 246.93กก

 • ขนาด นน.จริง +-246 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:10 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 246.93 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 8 นิ้ว OD. 216.30 มม. 8.2 มม. 252.94กก.

 • ขนาด นน.จริง +-252 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:10 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 252.94 กก.


Powered by MakeWebEasy.com