เหล็กกลม ดำ มอก. 107-2533 HS41

เหล็กกลม ดำ มอก. 107-2533 HS41

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 1 นิ้ว 25 มม. 2.3 มม. 10.81กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-10.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 10.81 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 1/2 นิ้ว 15 มม. 2 มม. 5.83กก.

 • ขนาด นน.จริง +-5.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 5.83 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 1 1/2 นิ้ว 40 มม. 2.3 มม. 15.8กก.

 • ขนาด นน.จริง +-15.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 15.8 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 1 1/2 นิ้ว 40 มม. 3.2 มม. 21.51กก.

 • ขนาด นน.จริง +-21 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 21.51 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 2 นิ้ว 50 มม. 3.2 มม. 27.16กก.

 • ขนาด นน.จริง +-27 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 27.16 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 2 นิ้ว 50 มม. 4 มม. 33.46กก.

 • ขนาด นน.จริง +-33 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 33.46 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 2 1/2 นิ้ว 65 มม. 3.2 มม. 34.67กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-34 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 34.67 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 2 1/2 นิ้ว 65 มม. 4 มม. 42.84กก.

 • ขนาด นน.จริง +-42 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 42.84 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 3 นิ้ว 80 มม. 3.2 มม. 35.81กก.

 • ขนาด นน.จริง +-35 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 35.81 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 3 นิ้ว 80 มม. 4 มม. 40.73กก.

 • ขนาด นน.จริง +-40 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 40.73 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 3 1/2 นิ้ว 90 มม. 3.2 มม. 46.62กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-46 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 46.62 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 3 1/2 นิ้ว 90 มม. 4 มม. 57.86กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-57 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 57.86 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 32 มม. 2.3 มม. 13.76กก.

 • ขนาด นน.จริง +-13.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 13.76 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 4 นิ้ว 100 มม. 3.2 มม. 52.69กก.

 • ขนาด นน.จริง +-52 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 52.69 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 4 นิ้ว 100 มม. 4.5 มม. 73.3กก.

 • ขนาด นน.จริง +-73 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 73.3 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 4 นิ้ว 100 มม. 5.6 มม. 90.12กก.

 • ขนาด นน.จริง +-90 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 90.12 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 5 นิ้ว 125 มม. 4.5 มม. 90.12กก.

 • ขนาด นน.จริง +-90 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 90.12 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 5 นิ้ว 125 มม. 6 มม. 118.96กก.

 • ขนาด นน.จริง +-118 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 118.96 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 6 นิ้ว 150 มม. 4.5 มม. 106.94กก.

 • ขนาด นน.จริง +-106 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 106.94 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 6 นิ้ว 150 มม. 6 มม. 141.79กก.

 • ขนาด นน.จริง +-141 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 141.79 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 8 นิ้ว 200 มม. 6 มม. 186.85กก.

 • ขนาด นน.จริง +-186 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:10 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 186.85 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 8 นิ้ว 200 มม. 8 มม. 246.93กก.

 • ขนาด นน.จริง +-246 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:10 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 246.93 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 3/4 นิ้ว 20 มม. 2.3 มม. 8.47กก.

 • ขนาด นน.จริง +-8.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 8.47 กก.


Powered by MakeWebEasy.com