ท่อเหล็กกลม ดำ 1 1/4 นิ้ว

ท่อเหล็กกลม ดำ 1 1/4 นิ้ว

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 1.2 มม. 6.85กก.  

 • ขนาด นน.จริง +-6.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 6.85 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 1.4 มม. 7.99กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-7.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 7.99 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 1.6 มม. 9.07กก.

 • ขนาด นน.จริง +-9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 9.07 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 1.7 มม. 10.09กก.

 • ขนาด นน.จริง +-10 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 10.09 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 1.8 มม. 10.39กก.

 • ขนาด นน.จริง +-10.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 10.39 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 1.9 มม. 11.23กก.

 • ขนาด นน.จริง +-11.2 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 11.23 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 2 มม. 11.54กก.

 • ขนาด นน.จริง +-11.5 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 11.54 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 32 มม. 2.3 มม. 13.76กก.

 • ขนาด นน.จริง +-13.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 13.76 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 1 1/4 นิ้ว OD. 42.70 มม. 2.3 มม. 13.76กก.

 • ขนาด นน.จริง +-13.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 13.76 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 2.5 มม. 14.19กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-14.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 14.19 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 1 1/4 นิ้ว OD. 42.70 มม. 2.5 มม. 14.9กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-14.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 14.9 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 2.7 มม. 15.3กก.

 • ขนาด นน.จริง +-15.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 15.3 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 2.8 มม. 16.28กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-16.2 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 16.28 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 3 มม. 17.12กก.

 • ขนาด นน.จริง +-17.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 17.12 กก.


Powered by MakeWebEasy.com