ท่อเหล็กกลม ดำ 5 นิ้ว

ท่อเหล็กกลม ดำ 5 นิ้ว

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 5 นิ้ว 2.5 มม. 49.75กก.

 • ขนาด นน.จริง +-49 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 49.75 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 5 นิ้ว 2.7 มม. 53.78กก.

 • ขนาด นน.จริง +-53 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 53.78 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 5 นิ้ว 2.8 มม. 56.78กก.

 • ขนาด นน.จริง +-56 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 46.2 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 5 นิ้ว 3 มม. 59.84กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-59 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 59.84 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 5 นิ้ว 3.5 มม. 70.83กก.

 • ขนาด นน.จริง +-70 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 57.56 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 5 นิ้ว OD. 139.80 มม. 3.6 มม. 72.7กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-72 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 72.7 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 5 นิ้ว OD. 139.80 มม. 4 มม. 80.51กก.

 • ขนาด นน.จริง +-80 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 80.51 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 5 นิ้ว OD. 139.80 มม. 4.5 มม. 90.12กก.

 • ขนาด นน.จริง +-90 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 90.12 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 5 นิ้ว OD. 139.80 มม. 6 มม. 118.96กก.

 • ขนาด นน.จริง +-118 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 118.96 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 5 นิ้ว 125 มม. 4.5 มม. 90.12กก.

 • ขนาด นน.จริง +-90 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 90.12 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 5 นิ้ว 125 มม. 6 มม. 118.96กก.

 • ขนาด นน.จริง +-118 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 118.96 กก.


Powered by MakeWebEasy.com