ท่อเหล็กกลม ดำ 4 นิ้ว

ท่อเหล็กกลม ดำ 4 นิ้ว

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 4 นิ้ว 1.6 มม. 26.52กก.

 • ขนาด นน.จริง +-26 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 26.52 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 4 นิ้ว 1.7 มม. 28.18กก.

 • ขนาด นน.จริง +-28 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 28.18 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 4 นิ้ว 1.8 มม. 29.02กก.

 • ขนาด นน.จริง +-29 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 29.02 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 4 นิ้ว 1.9 มม. 31.48กก.

 • ขนาด นน.จริง +-31 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 31.48 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 4 นิ้ว 2 มม. 32.26กก.

 • ขนาด นน.จริง +-32 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 32.26 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 4 นิ้ว 100 มม. 3.2 มม. 52.69กก.

 • ขนาด นน.จริง +-52 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 52.69 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 4 นิ้ว OD. 114.30 มม. 3.2 มม. 52.69กก.

 • ขนาด นน.จริง +-52 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 52.69 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 4 นิ้ว OD. 114.30 มม. 3.5 มม. 57.44กก.

 • ขนาด นน.จริง +-57 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 57.44 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 4 นิ้ว 100 มม. 4.5 มม. 73.3กก.

 • ขนาด นน.จริง +-73 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 73.3 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 4 นิ้ว OD. 114.30 มม. 4.5 มม. 73.3กก.

 • ขนาด นน.จริง +-73 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 73.3 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 4 นิ้ว 100 มม. 5.6 มม. 90.12กก.

 • ขนาด นน.จริง +-90 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 90.12 กก.


Powered by MakeWebEasy.com