ท่อเหล็กกลม ดำ 3 นิ้ว

ท่อเหล็กกลม ดำ 3 นิ้ว

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3 นิ้ว 1.6 มม. 20.43กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-20 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 20.43 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3 นิ้ว 1.7 มม. 21.75กก.

 • ขนาด นน.จริง +-21 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 21.75 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3 นิ้ว 1.8 มม. 22.35กก.

 • ขนาด นน.จริง +-22 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 22.35 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3 นิ้ว 1.9 มม. 24.27กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-24 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 24.27 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3 นิ้ว 2 มม. 24.87กก.

 • ขนาด นน.จริง +-24 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 24.87 กก.

ท่อเหล็กกลม 6 ม. 3 นิ้ว 2.3 มม. 27.50กก.

 • ขนาด นน.ที่แสดงเป็นนน.ทฤษฏี นน.จริง +-27 กก./เส้น
  น้ำหนัก 27.5 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3 นิ้ว 2.5 มม. 30.78กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-30 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 30.78 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3 นิ้ว 2.7 มม. 33.28กก.

 • ขนาด นน.จริง +-33 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 33.28 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3 นิ้ว 2.8 มม. 35.51กก.

 • ขนาด นน.จริง +-35 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 35.51 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 3 นิ้ว OD. 89.10 มม. 2.8 มม. 35.81กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-35 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 35.81 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3 นิ้ว 3 มม. 37.37กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-37 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 37.37 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 3 นิ้ว 80 มม. 3.2 มม. 35.81กก.

 • ขนาด นน.จริง +-35 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 35.81 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 3 นิ้ว OD. 89.10 มม. 3.2 มม. 40.73กก.

 • ขนาด นน.จริง +-40 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 40.73 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 3 นิ้ว 80 มม. 4 มม. 40.73กก.

 • ขนาด นน.จริง +-40 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 40.73 กก.


Powered by MakeWebEasy.com