ท่อเหล็กกลม ดำ 2 1/2 นิ้ว

ท่อเหล็กกลม ดำ 2 1/2 นิ้ว

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 1/2 นิ้ว 1.7 มม. 18.44กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-18.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 18.44 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 1/2 นิ้ว 1.8 มม. 18.99กก.

 • ขนาด นน.จริง +-18.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 18.99 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 1/2 นิ้ว 1.9 มม. 20.61กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-20 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 20.61 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 1/2 นิ้ว 2 มม. 21.15กก.

 • ขนาด นน.จริง +-21 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 21.15 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 1/2 นิ้ว 2.5 มม. 26.14กก.

 • ขนาด นน.จริง +-26 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 26.14 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 1/2 นิ้ว 2.7 มม. 28.25กก.

 • ขนาด นน.จริง +-28 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 28.25 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 1/2 นิ้ว 2.8 มม. 30.16กก.

 • ขนาด นน.จริง +-30 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 30.16 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 2 1/2 นิ้ว OD. 76.30 มม. 2.8 มม. 30.52กก.

 • ขนาด นน.จริง +-30 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 30.52 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 1/2 นิ้ว 3 มม. 31.72กก.

 • ขนาด นน.จริง +-31 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 31.72 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 2 1/2 นิ้ว 65 มม. 3.2 มม. 34.67กก.

 • ขนาด นน.จริง +-34 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 34.67 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 2 1/2 นิ้ว OD. 76.30 มม. 3.2 มม. 34.67กก.

 • ขนาด นน.จริง +-34 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 34.67 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 2 1/2 นิ้ว 65 มม. 4 มม. 42.84กก.

 • ขนาด นน.จริง +-42 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 42.84 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 2 1/2 นิ้ว OD. 76.30 มม. 4 มม. 42.84กก.

 • ขนาด นน.จริง +-42 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 42.84 กก.


Powered by MakeWebEasy.com