ท่อเหล็กกลม ดำ 2 นิ้ว

ท่อเหล็กกลม ดำ 2 นิ้ว

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 นิ้ว 1.2 มม. 10.27กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-10.2 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 10.27 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 นิ้ว 1.4 มม. 11.95กก.

 • ขนาด นน.จริง +-11.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 11.95 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 นิ้ว 1.6 มม. 13.64กก.

 • ขนาด นน.จริง +-13.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 13.64 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 นิ้ว 1.7 มม. 14.48กก.

 • ขนาด นน.จริง +-14.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 14.48 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 นิ้ว 1.8 มม. 14.9กก.

 • ขนาด นน.จริง +-14.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 14.9 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 นิ้ว 1.9 มม. 16.1กก.

 • ขนาด นน.จริง +-16.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 16.1 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 นิ้ว 2 มม. 16.52กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-16.5 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 16.52 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 2 นิ้ว OD. 60.50 มม. 2.3 มม. 19.83กก.

 • ขนาด นน.จริง +-19.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 19.83 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 นิ้ว 2.5 มม. 20.42กก.

 • ขนาด นน.จริง +-20 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 20.42 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 นิ้ว 2.7 มม. 22.05กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-22 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 22.05 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 นิ้ว 2.8 มม. 23.49กก.

 • ขนาด นน.จริง +-23 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 23.49 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 นิ้ว 3 มม. 24.75กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-24 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 24.75 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 2 นิ้ว 50 มม. 3.2 มม. 27.16กก.

 • ขนาด นน.จริง +-27 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 27.16 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 2 นิ้ว OD. 60.50 มม. 3.2 มม. 27.16กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-27 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 27.16 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 2 นิ้ว 50 มม. 4 มม. 33.46กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-33 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 33.46 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ JIS 6 ม. 2 นิ้ว OD. 60.50 มม. 4 มม. 33.46กก.

 • ขนาด นน.จริง +-33 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 33.46 กก.


Powered by MakeWebEasy.com