ท่อเหล็กกลม ดำ

คุณสมบัติสินค้า:

ท่อเหล็กกลม ดำ

สินค้าหมด

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%


เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) มีชื่อที่นิยมเรียกใช้กันอย่างหลากหลาย เช่น ท่อแป๊บดำ เหล็กหลอด เหล็กกลมดำ ท่อดำ โดยเหล็กท่อกลมดำ คือ เหล็กที่มีลักษณะเป็นทรงกลมแบบกลวง มีน้ำหนักเบา แต่คงความแข็งแรง ทนทาน ตะเข็บเรียบ สามารถรับแรงดันได้ดี ทั้งแรงลมและแรงเสียดทาน สะดวกแก่การเชื่อมต่อ โดยเหล็กท่อกลมดำถือเป็นหนึ่งในเหล็กรูปพรรณ (Structural Steel) ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ตามมาตรฐานมอก. 107-2533

เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) นำไปใช้สำหรับงานก่อสร้าง งานโครงสร้างที่รับน้ำหนักไม่มากนัก เช่น สำหรับใช้เป็นท่อลำเลียง ท่อประปา ท่อชลประทาน ระบบน้ำภายในอาคาร ทำนั่งร้าน โครงถักป้ายจราจร หรืองานก่อสร้าง งานตกแต่งทั่วๆ ไป งานอาคารที่พักอาศัย โรงงาน อาคารอเนกประสงค์

 

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 นิ้ว 1.2 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-5.2 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 5.23 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 นิ้ว 1.4 มม. 

 • ขนาด นน.จริง +-6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 6.07 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 นิ้ว 1.6 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-6.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 6.91 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 นิ้ว 1.7 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-7.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 7.75 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 นิ้ว 1.8 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-7.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 7.93 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 นิ้ว 1.9 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-8.5 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 8.59 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 นิ้ว 2 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-8.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 8.82 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 นิ้ว 2.5 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-10.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 10.82 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 นิ้ว 2.7 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-11.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 11.65 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 นิ้ว 2.8 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-12.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 12.38 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 นิ้ว 3 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-13 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 13.04 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1/2 นิ้ว 1.2 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-3.5 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 3.5 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1/2 นิ้ว 1.4 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 4.06 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1/2 นิ้ว 1.6 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-4.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 4.63 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1/2 นิ้ว 1.7 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-4.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 4.87 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1/2 นิ้ว 1.8 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-4.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 4.99 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1/2 นิ้ว 1.9 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-5.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 5.41 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1/2 นิ้ว 2 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-5.5 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 5.53 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1/2 นิ้ว 2.5 มม. 

 • ขนาด นน.จริง +-6.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 6.72 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1/2 นิ้ว 2.7 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-7.2 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 7.22 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1/2 นิ้ว 2.8 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-7.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 7.63 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1/2 นิ้ว 3 มม. 

 • ขนาด นน.จริง +-7.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 7.99 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/2 นิ้ว 1.2 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-7.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 7.99 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/2 นิ้ว 1.4 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-9.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 9.31 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/2 นิ้ว 1.6 มม. 

 • ขนาด นน.จริง +-10.5 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 10.57 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/2 นิ้ว 1.7 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-11.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 11.42 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/2 นิ้ว 1.8 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-11.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 11.72 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/2 นิ้ว 1.9 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-12.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 12.74 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/2 นิ้ว 2 มม. 

 • ขนาด นน.จริง +-13 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 13.04 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/2 นิ้ว 2.5 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-16 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 16.07 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/2 นิ้ว 2.7 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-17.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 17.34 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/2 นิ้ว 2.8 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-18.5 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 18.5 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/2 นิ้ว 3 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-19.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 19.41 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 1.2 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-6.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 6.85 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 1.4 มม. 

 • ขนาด นน.จริง +-7.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 7.99 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 1.6 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 9.07 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 1.7 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-10 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 10.09 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 1.8 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-10.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 10.39 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 1.9 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-11.2 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 11.23 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 2 มม. 

 • ขนาด นน.จริง +-11.5 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 11.54 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 2.5 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-14.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 14.19 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 2.7 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-15.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 15.3 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 2.8 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-16.2 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 16.28 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 1 1/4 นิ้ว 3 มม. 

 • ขนาด นน.จริง +-17.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:102 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 17.12 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 นิ้ว 1.2 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-10.2 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 10.27 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 นิ้ว 1.4 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-11.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 11.95 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 นิ้ว 1.6 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-13.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 13.64 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 นิ้ว 1.7 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-14.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 14.48 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 นิ้ว 1.8 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-14.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 14.9 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 นิ้ว 1.9 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-16.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 16.1 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 นิ้ว 2 มม. 

 • ขนาด นน.จริง +-16.5 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 16.52 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 นิ้ว 2.5 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-20 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 20.42 กก

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 นิ้ว 2.7 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-22 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 22.05 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 นิ้ว 2.8 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-23 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 23.49 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 นิ้ว 3 มม. 

 • ขนาด นน.จริง +-24 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:44 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 24.75 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 1/2 นิ้ว 1.6 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-17.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 17.4 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 1/2 นิ้ว 1.7 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-18.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 18.44 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 1/2 นิ้ว 1.8 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-18.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 18.99 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 1/2 นิ้ว 1.9 มม. 

 • ขนาด นน.จริง +-20 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 20.61 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 1/2 นิ้ว 2 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-21 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 21.15 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 1/2 นิ้ว 2.5 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-26 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 26.14 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 1/2 นิ้ว 2.7 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-28 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 28.25 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 1/2 นิ้ว 2.8 มม. 

 • ขนาด นน.จริง +-30 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 30.16 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 2 1/2 นิ้ว 3 มม. 

 • ขนาด นน.จริง +-31 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 31.72 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3 นิ้ว 1.6 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-20 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 20.43 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3 นิ้ว 1.7 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-21 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 21.75 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3 นิ้ว 1.8 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-22 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 22.35 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3 นิ้ว 1.9 มม. 

 • ขนาด นน.จริง +-24 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 24.27 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3 นิ้ว 2 มม. 24.87กก.

 • ขนาด นน.จริง +-24 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 24.87 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3 นิ้ว 2.5 มม. 30.78กก.

 • ขนาด นน.จริง +-30 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 30.78 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3 นิ้ว 2.7 มม. 33.28กก.

 • ขนาด นน.จริง +-33 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 33.28 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3 นิ้ว 2.8 มม. 35.51กก.

 • ขนาด นน.จริง +-35 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 35.51 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3 นิ้ว 3 มม. 37.37กก.

 • ขนาด นน.จริง +-37 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:37 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 37.37 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3 1/2 นิ้ว 3 มม. 43.44กก.

 • ขนาด นน.จริง +-43 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 43.44 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3 1/2 นิ้ว 3.5 มม. 51.43กก.

 • ขนาด นน.จริง +-51 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 51.43 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3/4 นิ้ว 1.2 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-4.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 4.45 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3/4 นิ้ว 1.4 มม. 

 • ขนาด นน.จริง +-5.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 5.17 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3/4 นิ้ว 1.6 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-5.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 5.86 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3/4 นิ้ว 1.7 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-6.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 6.19 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3/4 นิ้ว 1.8 มม. 

 • ขนาด นน.จริง +-6.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 6.37 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3/4 นิ้ว 1.9 มม. 

 • ขนาด นน.จริง +-6.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 6.91 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3/4 นิ้ว 2 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 7.09 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3/4 นิ้ว 2.5 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-8.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 8.64 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3/4 นิ้ว 2.7 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-9.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 9.3 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3/4 นิ้ว 2.8 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-9.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 9.85 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3/8 นิ้ว 1.2 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-2.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:397 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 2.61 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3/4 นิ้ว 3 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-10.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:217 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 10.33 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 3/8 นิ้ว 1.4 มม.

 • ขนาด นน.จริง +-3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:397 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 3.0 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 4 นิ้ว 1.6 มม. 26.52กก.

 • ขนาด นน.จริง +-26 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 26.52 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 4 นิ้ว 1.7 มม. 28.18กก.

 • ขนาด นน.จริง +-28 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 28.18 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 4 นิ้ว 1.8 มม. 29.02กก.

 • ขนาด นน.จริง +-29 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 29.02 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 4 นิ้ว 1.9 มม. 31.48กก.

 • ขนาด นน.จริง +-31 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 31.48 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 4 นิ้ว 2 มม. 32.26กก.

 • ขนาด นน.จริง +-32 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:24 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 32.26 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 5 นิ้ว 2.5 มม. 49.75กก.

 • ขนาด นน.จริง +-49 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 49.75 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 5 นิ้ว 2.7 มม. 53.78กก.

 • ขนาด นน.จริง +-53 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 53.78 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 5 นิ้ว 2.8 มม. 56.78กก.

 • ขนาด นน.จริง +-56 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 46.2 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 5 นิ้ว 3 มม. 59.84กก.

 • ขนาด นน.จริง +-59 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 48.6 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 5 นิ้ว 3.5 มม. 70.83กก.

 • ขนาด นน.จริง +-70 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 70.83 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 6 นิ้ว 2.5 มม. 58.92กก.

 • ขนาด นน.จริง +-58 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 58.92 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 6 นิ้ว 2.7 มม. 53.78กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-53 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 53.78 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 6 นิ้ว 2.8 มม. 67.29กก.

 • ขนาด นน.จริง +-67 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 67.29 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 6 นิ้ว 3 มม. 70.89กก.

 • ขนาด นน.จริง +-70 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 70.89 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 6 นิ้ว 3.0 มม. 70.83กก.

 • ขนาด นน.จริง +-70 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 70.83 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 6 นิ้ว 2.5 มม. 58.92กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-58 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 58.92 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 6 นิ้ว 2.7 มม. 63.7กก.

 • ขนาด นน.จริง +-63 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 63.7 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 6 นิ้ว 2.8 มม. 67.29กก.

 • ขนาด นน.จริง +-67 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 67.29 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 6 นิ้ว 3 มม. 70.89กก.

 • ขนาด นน.จริง +-70 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 70.89 กก.

ท่อเหล็กกลม ดำ 6 ม. 6 นิ้ว 3.5 มม. 83.99กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-83 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:14 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 83.99 กก.

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้