เหล็กรูปตัวซี มอก. เหล็กแป ตัวซี

เหล็กรูปตัวซี มอก. เหล็กแป ตัวซี

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538

    เหล็กรูปตัวซี เหล็กตัวซี ราคาถูก ราคาโรงงาน เหล็กรูปตัวซี เหล็กตัวซี เป็นเหล็กที่นิยมถูกนำมาใช้ทำงาน โครงหลังคา เน้นเป็นงานโครงสร้าง จึงทำให้เหล็กตัวซี ต้องมี มอก. 1228 กำกับเป็นสำคัญ เพราะ มอก. 1228 เป็น มาตรฐานที่ช่วยปกป้องความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย 

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 60x30x10 มม. 1.6 มม. 9.79กก.

 • ขนาด นน.จริง +-9.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:120 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 9.79 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 60x30x10 มม. 2 มม. 11.96กก.

 • ขนาด นน.จริง +-11.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:120 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 11.96 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 60x30x10 มม. 2.3 มม. 13.52กก.

 • ขนาด นน.จริง +-13.5 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:120 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 13.52 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 70x40x25 มม. 1.6 มม. 14.3กก.

 • ขนาด นน.จริง +-14.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:100 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 14.3 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 75x35x15 มม. 2.3 มม. 17.36กก.

 • ขนาด นน.จริง +-17.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:100 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 17.36 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 75x45x15 มม. 1.6 มม. 13.94กก.

 • ขนาด นน.จริง +-13.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:100 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 13.94 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 75x45x15 มม. 2 มม. 17.18กก.

 • ขนาด นน.จริง +-17.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:100 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 17.18 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 75x45x15 มม. 2.3 มม. 19.53กก.  

 • ขนาด นน.จริง +-19.5 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:100 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 19.53 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 90x45x20 มม. 1.6 มม. 15.8กก.

 • ขนาด นน.จริง +-15.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 15.8 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 90x45x20 มม. 2.3 มม. 22.23กก.

 • ขนาด นน.จริง +-22 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 22.23 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 90x45x20 มม. 3.2 มม. 30.04กก.

 • ขนาด นน.จริง +-30 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 30.04 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 100x50x20 มม. 1.6 มม. 17.3กก.

 • ขนาด นน.จริง +-17.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 17.3 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 100x50x20 มม. 2 มม. 21.39กก.

 • ขนาด นน.จริง +-21 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 21.39 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 100x50x20 มม. 2.3 มม. 24.39กก.

 • ขนาด นน.จริง +-24 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 24.39 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 100x50x20 มม. 2.8 มม. 29.26กก.

 • ขนาด นน.จริง +-29 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 29.26 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 100x50x20 มม. 3.2 มม. 33.04กก.

 • ขนาด นน.จริง +-33 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 33.04 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 100x50x20 มม. 4 มม. 40.31กก.

 • ขนาด นน.จริง +-40 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 40.31 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 100x50x20 มม. 4.5 มม. 44.64กก.

 • ขนาด นน.จริง +-44 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 44.64 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 120x40x20 มม. 3.2 มม. 33.04กก.

 • ขนาด นน.จริง +-33 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:36 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 33.04 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 120x60x20 มม. 2.3 มม. 28.72กก.

 • ขนาด นน.จริง +-28 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:36 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 28.72 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 120x60x20 มม. 3.2 มม. 39.11กก.

 • ขนาด นน.จริง +-39 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:36 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 39.11 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 120x60x25 มม. 4.5 มม. 55.2กก.

 • ขนาด นน.จริง +-55 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:36 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 55.2 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 125x50x20 มม. 2.3 มม. 27.1กก.

 • ขนาด นน.จริง +-27 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:36 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 27.1 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 125x50x20 มม. 3.2 มม. 36.83กก.

 • ขนาด นน.จริง +-36 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:36 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 36.83 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 125x50x20 มม. 4 มม. 45.06กก.  

 • ขนาด นน.จริง +-45 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:36 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 45.06 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 125x50x20 มม. 4.5 มม. 49.99กก.

 • ขนาด นน.จริง +-49 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:36 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 49.99 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 150x50x20 มม. 2.3 มม. 29.8กก.

 • ขนาด นน.จริง +-29 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:30 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 29.8 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 150x50x20 มม. 3.2 มม. 40.61กก.

 • ขนาด นน.จริง +-40 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:30 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 40.61 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 150x50x20 มม. 4.5 มม. 55.27กก.

 • ขนาด นน.จริง +-55 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:30 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 55.27 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 150x65x20 มม. 2.3 มม. 33.04กก.

 • ขนาด นน.จริง +-33 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:30 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 33.04 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 150x65x20 มม. 3.2 มม. 45.12กก.

 • ขนาด นน.จริง +-45 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:30 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 45.12 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 150x65x20 มม. 4 มม. 55.39กก.

 • ขนาด นน.จริง +-55 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:30 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 55.39 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 150x75x20 มม. 3.2 มม. 48.12กก.

 • ขนาด นน.จริง +-48 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:30 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 48.12 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 150x75x20 มม. 4 มม. 59.18กก.

 • ขนาด นน.จริง +-59 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:30 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 59.18 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 150x75x20 มม. 4.5 มม. 66.09กก.

 • ขนาด นน.จริง +-66 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:30 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 66.09 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 150x75x25 มม. 3.2 มม. 49.69กก.

 • ขนาด นน.จริง +-49 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:30 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 49.69 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 150x75x25 มม. 4 มม. 61.28กก.

 • ขนาด นน.จริง +-61 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:30 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 61.28 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 150x75x25 มม. 4.5 มม. 67.89กก.

 • ขนาด นน.จริง +-67 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:30 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 67.89 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 200x75x20 มม. 3.2 มม. 55.69กก.

 • ขนาด นน.จริง +-55 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:20 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 55.69 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 200x75x20 มม. 4 มม. 68.49กก.

 • ขนาด นน.จริง +-68 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:20 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 68.49 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 200x75x20 มม. 4.5 มม. 76.3กก.

 • ขนาด นน.จริง +-76 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:20 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 76.3 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 200x75x25 มม. 3.2 มม. 57.2กก.

 • ขนาด นน.จริง +-57 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:20 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 57.2 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 200x75x25 มม. 4 มม. 70.29กก.

 • ขนาด นน.จริง +-70 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:20 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 70.29 กก.

เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 200x75x25 มม. 4.5 มม. 78.7กก.

 • ขนาด นน.จริง +-78 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:20 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 78.7 กก.

 

Powered by MakeWebEasy.com