ท่อแบน JIS STKR400

ท่อแบน JIS STKR400

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 2 3/8x1 1/8 นิ้ว 60x30 มม. 1.6 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-12.8 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 72 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 12.8 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 2 3/8x1 1/8 นิ้ว 60x30 มม. 2.3 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-17.9 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 72 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 17.9 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 2 3/8x1 1/8 นิ้ว 60x30 มม. 3.2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-23 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 72 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 23.97 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 3x1 3/4 นิ้ว 75x45 มม. 1.6 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-17.3 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 50 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 17.3 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 3x1 3/4 นิ้ว 75x45 มม. 2.3 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-24 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 50 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 24.39 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 3x1 3/4 นิ้ว 75x45 มม. 3.2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-33 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 50 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 33.04 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 1.6 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-21 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 21.87 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 2.3 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-30 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 30.88 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 3.2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-42 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 42.12 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 4.5 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-57 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 57.38 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 6 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-73 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 73.9 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 5x2 นิ้ว 125x50 มม. 2.3 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-36 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 36.33 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 5x2 นิ้ว 125x50 มม. 3.2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-49 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 49.56 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 2.3 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-41 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 41.76 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 3.2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-57 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 57.2 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 4 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-70 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 70.29 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 4.5 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-78 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 78.7 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 6 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-102 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 102.14 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 6x2 นิ้ว 150x50 มม. 3.2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-57 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 57.2 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 6x3 นิ้ว 150x75 มม. 3.2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-64 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 18 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 64.89 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 6x3 นิ้ว 150x75 มม. 4.5 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-89 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 18 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 89.52 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 6x3 นิ้ว 150x75 มม. 6 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-115 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 18 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 115.95 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 6x3 นิ้ว 150x75 มม. 8 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-150 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 18 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 150.2 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 6x3 1/4 นิ้ว 150x80 มม. 4.5 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-91 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 18 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 91.32 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 6x3 1/4 นิ้ว 150x80 มม. 5 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-100 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 18 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 100.93 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 6x3 1/4 นิ้ว 150x80 มม. 6 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-118 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 18 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 118.96 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 6x4 นิ้ว 150x100 มม. 3.2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-72 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 12 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 72.1 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 6x4 นิ้ว 150x100 มม. 4.5 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-99 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 12 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 99.73 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 6x4 นิ้ว 150x100 มม. 6 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-130 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 12 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 130.37 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 6x4 นิ้ว 150x100 มม. 8 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-168 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 12 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 168.82 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 6x4 นิ้ว 150x100 มม. 9 มม.  

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-186 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 12 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 186.85 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 8x4 นิ้ว 200x100 มม. 3.2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-87 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 12 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 87.12 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 8x4 นิ้ว 200x100 มม. 4.5 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-120 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 12 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 120.76 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 8x4 นิ้ว 200x100 มม. 6 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-158 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 12 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 158.61 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 8x4 นิ้ว 200x100 มม. 9 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-229 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 12 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 229.51 กก.


Powered by MakeWebEasy.com