ท่อเหล็กแบน

คุณสมบัติสินค้า:

ท่อเหล็กแบน

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%


เหล็กท่อแบน (Carbon Steel Rectangular Pipe) หรืออาจเรียกว่าเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า แป๊ปแบน ท่อแบน หรือ เหล็กกล่องไม้ขีด เหล็กท่อแบนจัดเป็นเหล็กรูปพรรณรีดเย็นชนิดหนึ่ง มีลักษณะหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านในตัวเหล็กโปร่ง แต่ละมุมทำมุม 90 องศา มีผิวเหล็กเรียบเนียน ไม่ขรุขระ มาตรฐานทั่วไปและมาตรฐานมอก.107-2561 เริ่มต้นที่ขนาด 50×25 มิลลิเมตร และมีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร

 

ท่อเหล็กแบน ดำ 1 1/2x3/4 นิ้ว 38x19 มม. 1.2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-6 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 120 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 6.07 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 1 1/2x3/4 นิ้ว 38x19 มม. 1.4 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-7 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 120 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 7.03 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 1 1/2x3/4 นิ้ว 38x19 มม. 1.6 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-7.9 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 120 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 7.94 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 1 1/2x3/4 นิ้ว 38x19 มม. 1.7 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-8.4 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 120 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 8.41 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 1 1/2x3/4 นิ้ว 38x19 มม. 1.8 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-8.6 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 120 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 8.65 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 1 1/2x3/4 นิ้ว 38x19 มม. 1.9 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-9.3 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 120 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 9.31 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 1 1/2x3/4 นิ้ว 38x19 มม. 2 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-9.5 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 120 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 9.53 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 1 1/2x3/4 นิ้ว 38x19 มม. 2.5 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-11.6 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 120 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 11.69 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 1 1/2x3/4 นิ้ว 38x19 มม. 2.7 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-12.4 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 120 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 12.46 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 1 1/2x3/4 นิ้ว 38x19 มม. 2.8 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-13.2 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 120 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 13.21 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 1 1/2x3/4 นิ้ว 38x19 มม. 3 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-13.8 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 120 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 13.83 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 1.1 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-7.3 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 7.39 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 1.2 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-8 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 8.01 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 1.4 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-9.3 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 9.31 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 1.6 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-10.5 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 10.57 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 1.7 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-11.1 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 11.17 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 1.8 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-11.4 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 11.48 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 1.9 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-12.4 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 12.44 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-12.7 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 12.74 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 2.5 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-15.5 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 15.55 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 2.7 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-16.7 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 16.73 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 2.8 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-17.7 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 17.78 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 3 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-18.6 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 18.62 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 3x1 1/2 นิ้ว 75x38 มม. 1.1 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-11.3 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 50 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 11.3 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 3x1 1/2 นิ้ว 75x38 มม. 1.2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-12.3 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 50 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 12.32 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 3x1 1/2 นิ้ว 75x38 มม. 1.4 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-14.3 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 50 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 14.3 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 3x1 1/2 นิ้ว 75x38 มม. 1.6 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-16.2 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 50 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 16.28 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 3x1 1/2 นิ้ว 75x38 มม. 1.7 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-17.2 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 50 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 17.24 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 3x1 1/2 นิ้ว 75x38 มม. 1.8 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-17.7 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 50 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 17.78 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 3x1 1/2 นิ้ว 75x38 มม. 1.9 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-19.2 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 50 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 19.22 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 3x1 1/2 นิ้ว 75x38 มม. 2 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-19.7 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 50 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 19.71 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 3x1 1/2 นิ้ว 75x38 มม. 2.5 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-24 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 50 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 24.23 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 3x1 1/2 นิ้ว 75x38 มม. 2.7 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-26 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 50 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 26.12 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 3x1 1/2 นิ้ว 75x38 มม. 2.8 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-27 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 50 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 27.82 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 3x1 1/2 นิ้ว 75x38 มม. 3 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-29 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 50 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 29.2 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 1.2 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-16.5 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 16.52 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 1.4 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-19.1 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 19.17 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 1.6 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-21 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 21.87 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 1.7 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-23 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 23.2 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 1.8 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-23 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 23.85 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 1.9 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-25 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 25.83 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-26 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 26.5 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 2.5 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-32 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 32.67 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 2.7 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-35 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 35.27 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 2.8 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-37 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 37.61 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 3 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-39 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 39.51 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 5x2 นิ้ว 125x50 มม. 1.7 มม.

 • ขนาด นน.ที่แสดงเป็นนน.ทฤษฏี ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-30กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 32 ท่อน/มัด น้ำหนัก 27.28 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 5x2 นิ้ว 125x50 มม. 2.7 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-41 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 32 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 41.52 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 1.7 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-31 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 31.24 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 1.8 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-32 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 32.14 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 1.9 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-34 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 34.85 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-35 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 35.75 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 2.5 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-44 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 44.15 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 2.7 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-47 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 47.7 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 2.8 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-50 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 50.89 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 3 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-53 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 53.53 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 6x2 นิ้ว 150x50 มม. 1.7 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-31 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 31.12 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 6x2 นิ้ว 150x50 มม. 1.8 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-32 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 32.02 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 6x2 นิ้ว 150x50 มม. 1.9 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-34 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 34.67 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 6x2 นิ้ว 150x50 มม. 2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-35 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 35.57 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 6x2 นิ้ว 150x50 มม. 2.5 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-43 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 43.93 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 6x2 นิ้ว 150x50 มม. 2.7 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-47 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 47.45 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 6x2 นิ้ว 150x50 มม. 2.8 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-50 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 50.59 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 6x2 นิ้ว 150x50 มม. 3 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-53 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 53.23 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 6x3 นิ้ว 150x75 มม. 2.7 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-53 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 18 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 53.63 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 6x4 นิ้ว 150x100 มม. 2.7 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-60 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 12 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 60.47 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 8x2 นิ้ว 200x50 มม. 2.7 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-60 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 60.27 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 8x4 นิ้ว 200x100 มม. 2.7 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-72 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 12 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 72.77 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 5x2 นิ้ว 125x50 มม. 1.7 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-27 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 32 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 27.28 กก.

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้