เหล็กกล่องแบน 6x4 นิ้ว

เหล็กกล่องแบน 6x4 นิ้ว

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


ท่อเหล็กแบน ดำ 6x4 นิ้ว 150x100 มม. 2.7 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-60 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 12 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 60.47 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 6x4 นิ้ว 150x100 มม. 3.2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-72 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 12 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 72.1 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ มอก. 6x4 นิ้ว 150x100 มม. 4.5 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-99 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 12 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 99.73 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 6x4 นิ้ว 150x100 มม. 4.5 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-99 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 12 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 99.73 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ มอก. 6x4 นิ้ว 150x100 มม. 6 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-130 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 12 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 130.37 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 6x4 นิ้ว 150x100 มม. 6 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-130 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 12 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 130.37 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 6x4 นิ้ว 150x100 มม. 8 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-168 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 12 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 168.82 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 6x4 นิ้ว 150x100 มม. 9 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-186 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 12 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 186.85 กก.


Powered by MakeWebEasy.com