เหล็กกล่องแบน 5x3 นิ้ว

เหล็กกล่องแบน 5x3 นิ้ว

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538

 

ท่อเหล็กแบน ดำ 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 1.7 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-31 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 31.24 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 1.8 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-32 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 32.14 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 1.9 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-34 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 34.85 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-35 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 35.75 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 2.5 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-44 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 44.15 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 2.7 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-47 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 47.7 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 2.8 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-50 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 50.89 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 3 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-53 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 53.53 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 2.3 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-41 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 41.76 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ มอก. 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 3.2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-57 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 57.2 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 3.2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-57 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 57.2 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ มอก. 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 4 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-70 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 70.29 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 4 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-70 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 70.29 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ มอก. 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 4.5 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-78 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 78.7 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 4.5 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-78 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 78.7 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 5x3 นิ้ว 125x75 มม. 6 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-102 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 24 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 102.14 กก.

 

Powered by MakeWebEasy.com