เหล็กกล่องแบน 4x2 นิ้ว

เหล็กกล่องแบน 4x2 นิ้ว

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


ท่อเหล็กแบน ดำ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 1.2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-16.5 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 16.52 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 1.4 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-19.1 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 19.17 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 1.6 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-21 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 21.87 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 1.6 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-21 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 21.87 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 1.7 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-23 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 23.2 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 1.8 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-23 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 23.85 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 1.9 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-25 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 25.83 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-26 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 26.5 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 2.3 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-30 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 30.88 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 2.5 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-32 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 32.67 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 2.7 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-35 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 35.27 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 2.8 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-37 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 37.61 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 3 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-39 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 39.51 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ มอก. 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 3.2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-42 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 42.12 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 3.2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-42 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 42.12 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ มอก. 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 4 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-51 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 51.61 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ มอก. 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 4.5 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-57 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 57.38 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 4.5 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-57 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 57.38 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ JIS 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 6 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-73 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 40 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 73.9 กก.Powered by MakeWebEasy.com