เหล็กกล่องแบน 2x1 นิ้ว

เหล็กกล่องแบน 2x1 นิ้ว

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 1.1 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-7.3 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 7.39 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 1.2 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-8 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 8.01 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 1.4 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-9.3 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 9.31 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 1.6 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-10.5 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 10.57 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 1.7 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-11.1 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 11.17 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 1.8 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-11.4 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 11.48 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 1.9 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-12.4 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 12.44 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-12.7 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 12.74 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ มอก. 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 2.3 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-14.6 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 14.66 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 2.5 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-15.5 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 15.55 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 2.7 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-16.7 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 16.73 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 2.8 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-17.7 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 17.78 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 3 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-18.6 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 18.62 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ มอก. 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 3.2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-19.4 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 19.47 กก.


Powered by MakeWebEasy.com