เหล็กกล่องแบน 1 1/2x3/4 นิ้ว

เหล็กกล่องแบน 1 1/2x3/4 นิ้ว

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538


ท่อเหล็กแบน ดำ 1 1/2x3/4 นิ้ว 38x19 มม. 1.2 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-6 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 120 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 6.07 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 1 1/2x3/4 นิ้ว 38x19 มม. 1.4 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-7 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 120 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 7.03 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 1 1/2x3/4 นิ้ว 38x19 มม. 1.6 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-7.9 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 120 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 7.94 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 1 1/2x3/4 นิ้ว 38x19 มม. 1.7 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-8.4 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 120 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 8.41 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 1 1/2x3/4 นิ้ว 38x19 มม. 1.8 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-8.6 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 120 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 8.65 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 1 1/2x3/4 นิ้ว 38x19 มม. 1.9 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-9.3 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 120 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 9.31 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 1 1/2x3/4 นิ้ว 38x19 มม. 2 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-9.5 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 120 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 9.53 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 1 1/2x3/4 นิ้ว 38x19 มม. 2.5 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-11.6 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 120 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 11.69 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 1 1/2x3/4 นิ้ว 38x19 มม. 2.7 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-12.4 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 120 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 12.46 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 1 1/2x3/4 นิ้ว 38x19 มม. 2.8 มม. 

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-13.2 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 120 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 13.21 กก.

ท่อเหล็กแบน ดำ 1 1/2x3/4 นิ้ว 38x19 มม. 3 มม.

 • ขนาด ความยาว 6 ม. นน. แป๊บแบนแปซิฟิก +-13.8 กก./ท่อน การบรรจุเต็มมัด: 120 ท่อน/มัด
  น้ำหนัก 13.83 กก.


Powered by MakeWebEasy.com