ท่อเหลี่ยม ดำมอก.107-2533 HS41

ท่อเหลี่ยม ดำมอก.107-2533 HS41

Share

Share

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สอบถามราคาติดต่อที่ : 089-789-5538

 

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 2 มม. 8.17กก.

 • ขนาด นน.จริง +-8.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 8.17 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 2.3 มม. 9.19กก.

 • ขนาด นน.จริง +-9.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 9.19 กก.

 ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 1 1/4x1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 2.3 มม. 12.26กก.

 • ขนาด นน.จริง +-12.2 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 12.26 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 1 1/4x1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 3.2 มม. 16.16กก.

 • ขนาด นน.จริง +-16.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 16.16 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 2.3 มม. 14.84กก.

 • ขนาด นน.จริง +-14.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 14.84 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 3.2 มม. 19.77กก.

 • ขนาด นน.จริง +-19.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 19.77 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 2.3 มม. 20.07กก.

 • ขนาด นน.จริง +-20 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 20.07 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 3.2 มม. 27.04กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-27 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 27.04 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 2 3/8x2 3/8 นิ้ว 60x60 มม. 2.3 มม. 24.39กก.

 • ขนาด นน.จริง +-24 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:56 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 24.39 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 2 3/8x2 3/8 นิ้ว 60x60 มม. 3.2 มม. 33.04กก.

 • ขนาด นน.จริง +-33 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:56 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 33.04 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 2 3/8x2 3/8 นิ้ว 60x60 มม. 4 มม. 40.31กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-40 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:56 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 40.31 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 3.2 มม. 42.12กก.

 • ขนาด นน.จริง +-42 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 42.12 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 4 มม. 51.61กก.

 • ขนาด นน.จริง +-51 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 51.61 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 3 1/2x3 1/2 นิ้ว 90x90 มม. 3.2 มม. 51.13กก.

 • ขนาด นน.จริง +-51 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:30 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 51.13 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 3 1/2x3 1/2 นิ้ว 90x90 มม. 4 มม. 62.96กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-62 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:30 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 62.96 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 3 1/2x3 1/2 นิ้ว 90x90 มม. 4.5 มม. 70.11กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-70 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:30 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 70.11 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 3.2 มม. 57.2กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-57 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 57.2 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 4 มม. 70.29กก.

 • ขนาด นน.จริง +-70 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 70.29 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 4x4 นิ้ว 100x100 มม. 4.5 มม. 78.7กก.

 • ขนาด นน.จริง +-78 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:25 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 78.7 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 4.5 มม. 120.76กก.

 • ขนาด นน.จริง +-120 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 120.76 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 6 มม. 158.61กก.

 • ขนาด นน.จริง +-158 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 158.61 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 8x8 นิ้ว 200x200 มม. 6 มม. 215.09กก.

 • ขนาด นน.จริง +-215 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 215.09 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 8x8 นิ้ว 200x200 มม. 8 มม. 281.78กก.

 • ขนาด นน.จริง +-281 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 281.78 กก.

ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 8x8 นิ้ว 200x200 มม. 9 มม. 314.22กก. 

 • ขนาด นน.จริง +-314 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
  น้ำหนัก 314.22 กก.


Powered by MakeWebEasy.com